Undantag från turordningsregeln

Hej !

Kan jag säga upp en person utan att tillämpa turordningen ?

Har idag 4 st anställda i företaget. Uppsägningens orsak är arbetsbrist.

Hur ska jag gå tillväga rent praktiskt.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Som huvudregel så ska turordningsregeln i 22 § Lagen om anställningsskydd följas vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Regeln är dock semidispositiv och undantag kan göras genom kollektivavtal, 2 § 3 st. Lagen om anställningsskydd. Ett annat undantag från regeln är att en arbetsgivare som har under 10 anställda får undanta högst två personer som har särskild betydelse för verksamheten (22 § st. 2). Det innebär att du som är arbetsgivare och har fyra anställda kommer att kunna undanta två nyckelpersoner i verksamheten. Det krävs att du kan motivera varför just dessa personer ska få undantas från turordningsregeln.


Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000