Undantag från turordningslista - 22 § LAS

Hej min arbetsgivare har sagt upp mig pga arbetsbrist.Har ej fått skrifligt uppsägning bara muntlig. Men behållit personal som är provanställd med samma arbetsuppgifter som jag har. Provanställd personal skall undantagas från turordningsregler enligt företaget jurist. Är det rätt? Vi har inget kollektivavtal men följer LAS. Jag är ej med i facket och skall förhandla själv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I LAS finns som utgångspunkt inget som direkt säger att provanställda ska undantas från turordningsreglerna. Däremot finns det, vad jag kan se, tre undantag som kan göra att provanställda inte ska tas med i en turordningslista:

1.Om arbetsplatsen består av 10 eller färre anställda får arbetsgivaren undanta två anställda som inte kommer att tas med i turordningslistan. Arbetsgivaren skulle då kunna undanta högst två provanställd för att behålla dessa på arbetsplatsen (22 § andra stycket LAS).

2.Om det genom ett kollektivavtal görs avvikelser från turordningslistan (2 § tredje stycket LAS). Jag förstår inte av din fråga om det endast är så att du inte är bunden av ett kollektivavtal eller om det är så att din arbetsgivare inte heller är det. Oavsett vill jag uppmärksamma att möjligheten finns för att ett kollektivavtal kan ändra turordningslistan på arbetsplatsen.

3.I första bestämmelsen i LAS undantas vissa typer av anställningar från lagens tillämpningsområde. Skulle de provanställda som undantas från turordningslistan ha någon av följande egenskaper så ska dessa inte tas med i turordningslistan:

·Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anse ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,

·Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,

·Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,

·Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, och

·Arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning

Om ingen av de tre undantagen är tillämplig i detta fall finns inte, vad jag vet, någon anledning att undanta de provanställda från turordningslistan. Gör arbetsgivaren ändå det skulle det ske i strid mot LAS.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000