Undantag från regeln om försörjningskrav om anknytningspersonen är svensk medborgare.

2020-12-18 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej !Detta är en fråga gällande försörjningskrav vid anhörig invandring :Har nyligen fått vetskap om att det finns undantag från regeln om försörjningskrav om anknytningspersonen är svensk medborgare och om man har varit gift i mer än 3 år ?Mvh
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Försörjningskravet är ett villkor för att uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning på grund av anknytning till en person i Sverige. Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen ska kunna försörja sig och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (5 kap. 3 § UtlL).

Undantag från försörjningskravet finns i 5 kap. 3 c § utlänningslagen. Försörjningskravet gäller inte om den person som utlänningen åberopar anknytning till är medborgare i Sverige, annan EES – stat eller Schweiz (5 kap. 3 c § 2 p. UtlL).

Försörjningskravet har skärpts genom lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd till Sverige. Enligt lagen får uppehållstillstånd beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (9 § Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd till Sverige (tillfälliga lagen)).

Svaret på din fråga är att det finns ett undantag från försörjningskravet om anknytningspersonen är svensk medborgare men det gäller inte just nu pga. den tillfälliga lagen.

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd till Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1155)
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?

Alla besvarade frågor (91193)