FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/07/2015

Undantag från förbud mot att bära kniv

Hej!

Det är som så att jag ägnar mig åt en del fritidsaktiviteter, fiske och snide, som kräver innehav av knivar. Jag har dock ingen egen bil, utan måste många gånger åka kommunalt med all utrustning.

Min fråga är ifall jag bryter mot svensk knivlag om jag har kniv med mig när jag reser med buss eller tåg? Jag vet att knivlagen utesluter knivinnehav i samband med tjänst eller andra legitima anledningar. Jag är således även nyfiken på vad som i juridisk mening godkänns som en "legitim" anledning för att inneha kniv.

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Lagen du refererar till är Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, som du hittar här.

I första stycket i lagens första paragraf stadgas huvudregeln, det vill säga att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

I andra stycket samma paragraf sägs att förbudet inte gäller om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Din fråga berör främst vad som avses med ”om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.” Enligt propositionen (1989/90:129 s 21) avses med detta främst arbete eller friluftsliv, oavsett om det sker yrkesmässigt eller privat. Man nämner att knivar i regel bör anses befogat i samband med t.ex. jakt, fiske, sport, idrott och camping. Vidare utvecklar man att det bör vara tillräckligt att det framstår som naturligt att personen bär med sig föremålet med hänsyn till något arbete eller friluftsliv som han är, har varit eller kommer att bli engagerad i. Som exempel kan nämnas en hantverkare som under en hel arbetsdag bär med sig knivar och andra arbetsredskap som han vet kommer att behövas i arbetet.

Ovanstående innebär att du inte bryter mot lagen om du har med dig fiskeknivar i kollektivtrafiken under förutsättning att du ska iväg och fiska och knivarna behövs för ändamålet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna BackmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo