Undantag från förbud mot att bära kniv

2015-07-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Det är som så att jag ägnar mig åt en del fritidsaktiviteter, fiske och snide, som kräver innehav av knivar. Jag har dock ingen egen bil, utan måste många gånger åka kommunalt med all utrustning.Min fråga är ifall jag bryter mot svensk knivlag om jag har kniv med mig när jag reser med buss eller tåg? Jag vet att knivlagen utesluter knivinnehav i samband med tjänst eller andra legitima anledningar. Jag är således även nyfiken på vad som i juridisk mening godkänns som en "legitim" anledning för att inneha kniv.Tack för svar!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Lagen du refererar till är Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, som du hittar här.

I första stycket i lagens första paragraf stadgas huvudregeln, det vill säga att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

I andra stycket samma paragraf sägs att förbudet inte gäller om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Din fråga berör främst vad som avses med ”om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.” Enligt propositionen (1989/90:129 s 21) avses med detta främst arbete eller friluftsliv, oavsett om det sker yrkesmässigt eller privat. Man nämner att knivar i regel bör anses befogat i samband med t.ex. jakt, fiske, sport, idrott och camping. Vidare utvecklar man att det bör vara tillräckligt att det framstår som naturligt att personen bär med sig föremålet med hänsyn till något arbete eller friluftsliv som han är, har varit eller kommer att bli engagerad i. Som exempel kan nämnas en hantverkare som under en hel arbetsdag bär med sig knivar och andra arbetsredskap som han vet kommer att behövas i arbetet.

Ovanstående innebär att du inte bryter mot lagen om du har med dig fiskeknivar i kollektivtrafiken under förutsättning att du ska iväg och fiska och knivarna behövs för ändamålet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Det är skillnad på att tex jobba på en inhängnad arbetsplast som ett bygge, och röra sig fritt på allmnän plats. Du får trasportera farliga saker från punkt a till b. Men kontrollera alltid villkoren på transport medlet, tex sl skriver ut vad som gäller hos dem. Brukligt är när du åker komunalt och vistas på allmän palats, att du ska förvar farliga föremål så de ej kan tas i bruk för att skada andra. Vilket innbär praktiskt att knivar ska du stoppa i en väska så de ej syns eller kan tas i bruk av andra. Förvara dem i en väska som du kan stänga.
2015-07-30 15:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2471)
2020-10-31 Är det tilltet att köpa ett träsvärd?
2020-10-29 Syns en nedlagd förundersökning i mitt belastningsregister?
2020-10-28 Kan man anmäla någon flera år efter att brottet har begåtts?
2020-10-27 Hur påverkas ens möjligheter till jobb, körkort och bostad till följd av en brottmålsdom?

Alla besvarade frågor (85610)