Undantag från det nya rökförbudet på uteserveringar

2019-03-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej vi har en uteplats på vår restaurang som man kan endast komma till genom restaurangen, kan våra gäster fortfarande röka på vår uteplats efter den 1/7? Det kommer ingen rök in i restaurangen från uteserveringen heller. Vi är de enda som har tillgång till uteplatsen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Rökförbudet på uteserveringar och vid entréer

Från och med den 1 juli i år kommer rökning som utgångspunkt att vara förbjuden även på uteserveringar enligt den nya tobakslagen. För närvarande gäller att rökning är förbjuden bland annat i restauranger och på andra serveringsställen, förutom när servering sker utomhus. Det som gäller från och med den 1 juli är att undantaget för utomhusservering tas bort (6 kap. 2 § femte punkten). Det betyder att alla så kallade serveringsställen omfattas av förbudet, vare sig dessa är belägna inomhus eller utomhus.

En nyhet i lagen är att det dessutom är förbjudet med rökning vid entréer till bland annat restauranger som allmänheten har tillträde till. Entréer som endast en mindre krets personer har tillgång till omfattas dock inte av förbudet. Det är alltså tillåtet att röka i anslutning till exempelvis personalingångar och varuintag även efter den 1 juli.

Undantag från rökförbudet

Den nya tobakslagen innehåller ett undantag från huvudregeln om rökförbud på uteserveringar . Om ett separat utrymme har avsatts särskilt för att rökning ska kunna ske så är rökning tillåten där (6 kap. 6 §). En rad villkor måste dock vara uppfyllda för att man ska få använda undantaget.

- För det första får man inte stycka av en del av en uteservering och reservera den för rökning.Det måste röra sig om ett tydligt avgränsat område som endast används för rökning
- Ingen servering av någon sort får ske i utrymmet som avsatts för rökning när det pågår rökning där.
- Besökare till restaurangen ska inte behöva passera utrymmet alls och anställda ska endast tillfälligtvis behöva vistas i utrymmet.
- Varken mat eller dryck får föras med till utrymmet.
- Slutligen får det avsatta utrymmet inte vara för stort i förhållande till restaurangens totala yta.

Kommer rökning att få ske på er uteplats?

Utan att veta exakt hur er uteplats ser ut kan jag inte göra några säkra förutsägelser. Men som jag förstår situationen så ligger den här uteplatsen bak i restaurangen på ett sätt som gör att man inte måste passera den för att komma in restaurangen. Så länge ni är strikta med att uteplatsen endast används för rökning och att gästerna inte blir serverade där eller för med sig mat eller dryck dit så borde uteplatsen kunna uppfylla villkoren för undantaget

Med vänliga hälsningar


Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2020-05-25 Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden
2020-05-24 Får man röka vattenpipa på kafé?
2020-05-18 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-05-18 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?

Alla besvarade frågor (80235)