Undantag för familjemedlem enligt LAS

FRÅGA
Hej!Jag är sedan snart 6 år tillbaka anställd av min mamma. Hon vill nu avskeda mej för att vi har blivit osams. Har jag rätt till uppsägningstid? Jag vet att jag är undantagen LAS, men trodde ändå jag hade uppsägningstid & inte att jag tvingades gå direkt. Jag är för tillfället föräldraledig och kommer så vara fram till augusti, då nästa bäbis är beräknad att komma, dessa ledigheter kommer således att löpa direkt efter varandra. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Precis som du skriver är familjemedlemmar undantagna från LAS tillämpningsområde, 1 § p 2 LAS.

Själva innebörden av att inte omfattas av LAS är att lagens skyddsregler inte blir gällande för dig som arbetstagare, till följd av att bland annat uppsägningsreglerna inte tillämpas. Inte heller tillämpas reglerna om saklig grund för uppsägning. Därmed saknar du rätt enligt LAS till uppsägningstid.

Ni kan dock ha avtalat om en uppsägningstid, skilt från LAS. I ett sådant fall är det den uppsägningstiden ni avtalat om som är gällande.

Jag hoppas att jag svarade på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll