Undantag av turordningsreglerna i 22 § LAS

FRÅGA
Det är aktuellt med uppsägning på grund av arbetsbrist i en mindre organisation som saknar kollektivavtal. Arbetsplatsen (driftenheten) har 10 anställda plus VD. I det här fallet bör väl LAS §22 gälla om möjligheten att göra undantag för två personer med särskild betydelse för företaget. Stämmer detta antagande?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Precis som du säger har arbetsgivaren rätt att göra undantag från turordningsreglerna i 22 § LAS för två personer eftersom arbetsplatsen har 10 arbetstagare. En VD ingår inte i den kvantifiering som stadgas i nämnda paragraf i enlighet med 1 § LAS.

Slutsats. Ditt antagande är korrekt.

Om du har följdfrågor eller andra oklarheter, tveka inte att lämna en kommentar så ska jag göra mitt bästa att återkomma.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1603)
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?
2020-09-28 Uppsägning under provanställning
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (84524)