FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/10/2016

Undanta egendom ifrån bodelning

Vi planerar att köpa en gård och flytta dit.

Vi är gifta.

Min man har särkullbarn.

Min man är mycket äldre än jag.

Hur ska vi göra och vad ska vi skriva för att gården ska fortsätta att ägas till sin helhet av den av oss som efterlever den andre?

Jag skulle inte kunna samäga med särkullbarnen och ekonomiskt är det omöjligt att köpa ut dem till kommande marknadsvärde. De skulle inte gå med på att jag bor kvar i orubbat bo.

Kan mina föräldrar köpa gården och ge mig den som gåva/ förskottsarv? Att jag sedan testamenterar gården till min man. Håller det juridiskt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag börjar med din fråga huruvida dina föräldrar kan köpa gården och ge den till dig som gåva eller förskott på ditt arv. Det är inte rekommenderat, då en domstol vid en eventuell tvist skulle kunna se detta som en skenhandling (dvs en handling utförd enbart i syfte att undanhålla arv från din makes särkullbarn) och helt bortse från detta.

Problematiken är, som du nämner, att vid tillfället för din makes död så har hans särkullbarn rätt till sin laglott direkt (se 3:1 ärvdabalken). Det ni kan göra är att skriva ett äktenskapsförord alternativt ett testamente, med ett förordnande om att gården ska utgöra respektive makes enskilda egendom beroende på vem som först avlider (se 7:2 äktenskapsbalken). På det sättet undantas gården ifrån bodelning (se 10:1 äktenskapsbalken). Ni kan också förordna att gården ska ärvas med fri förfoganderätt, vilket innebär att (under förutsättning att din make avlider först) din makes särkullbarn ärver respektive kvotdelar av gården i efterarv från sin far vid tidpunkten för din bortgång.

Om du önskar hjälp med att upprätta ett sådant testamente eller äktenskapsförord så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här eller klicka på knappen till höger.


Med vänlig hälsning,

Robert ByrdeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000