Undanröjande av bevismaterial

2016-02-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad kan man bli dömd för om man har "slarvat bort" eller gömt bevismaterial?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det brotts som skulle kunna komma ifråga är bevisförvanskning. Enligt 15 kap. 8 § Brottsbalken (BrB) döms den som förvanskar eller undanröjer bevis med uppsåt att oskyldig må bliva fälld till ansvar för bevisförvanskning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det krävs alltså en avsikt att en oskyldig person ska bli fälld för ansvar för att brottet bevisförvanskning ska aktualiseras. Beroende på vad för slags bevis det rör sig om kan undanröjande av bevis föranleda andra brottstyper, exempelvis bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § BrB.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2503)
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?
2020-12-01 Kan kungen åtalas eller avsättas?
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?

Alla besvarade frågor (86869)