FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/02/2018

"Undanhållning av brott"

Hej!

Hur lång tid är någon som bevittnar eller bevittnat ett brott oskyldigt när hen undanhållit en anmälan? Min fråga är med andra ord hur lång tid vittne A är oskyldigt (undanhållning av brott) om vittnet ser ett brott som sker nu.

Lawline svarar

Hej,

Mig veterligen finns ingen brottsbestämmelse om "undanhållning av brott". Det som ligger närmast till hands är skyddande av brottsling, som det inte verkar handla om i ditt exempel.

Som huvudregel gäller att enskilda inte har någon skyldighet att anmäla brott, om inte personen pga. dess ställning (exempelvis genom tjänst eller uppdrag) har en särskild anmälningsskyldighet. Det är alltså inte brottsligt att undanhålla en polisanmälan över huvud taget.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?