Undanhållande av bevisning

2021-06-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Vi ska på en muntlig förberedelse nästa vecka som handlar om att vi har anmält en privatperson som sålde en bil till oss som gick sönder direkt efteråt på grund av en trasig generator och där det finns bevis om att han som ägde den före oss kände till problemet eftersom bilen varit inlämnad för felsökning av samma problem redan tidigare samma år. Vi var i kontakt med verkstaden där den varit felsökt och fick då reda på att de bara felsökt bilen efter att den kommit från en annan verkstad som sänt den till dem för att det var något problem med generatorn. Bilen var inlämnad på den senare verkstaden mellan den 24-28 januari och efter att vi sänt in svar till den gamla ägaren via domstol från den verkstaden om att det var generatorn som bilen felsöktes för så svarar han med ett intyg från en annan verkstad om att generatorn var bytt där den 27 januari. Den här senare verkstaden där bilen stått mellan 24-28 januari bekräftar att det är omöjligt att generatorn var bytt för då skulle det ha stått på kvittot och de bekräftar också att bilen stod hos dem mellan den 24-28, inte lämnade dem förrän den 28 januari. Nu inför det muntliga förhöret har vi sagt allt detta förutom nämnt intyget om att generatorn byttes den 27 januari eftersom vi inte vill att han ska ta fram ett nytt intyg där han ändrar datumet till den 28 januari eller senare. Får vi göra så här? dvs undanhålla bevis fram till ett muntligt förhör för att vi inte vill att han ska ta fram falska intyg?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svensk processrätt genomsyras av bland annat kontradiktionsprincipen och principen om parternas likställdhet. Den ene parten får således inte gynnas på den andres bekostnad genom att exempelvis ha tillgång till ett bevisfaktum som motparten inte har tillgång till. För att principerna ska tillgodoses måste båda parter få skälig tid att fullgöra något inför rätten, såsom att framställa bevisning eller motbevisning (32 kap. 1 § Rättegångsbalken [1942:740] [RB]). Den som innehar skriftlig bevisning är skyldig att dela med sig av den skriftliga handlingen (38 kap. 2 § RB). Det är således inte tillåtet att undanhålla bevisning från motparten. Ni har rätt att under förhandlingen hävda att den bevisning han framtagit är felaktig som försvar, men ni får inte framtaga bevisning som han inte har tid att förbereda ett försvar till.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (379)
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?
2021-06-18 Vän kört för fort med min bil inför fartkamera
2021-06-01 Undanhållande av bevisning
2021-05-30 Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?

Alla besvarade frågor (93215)