Umgängesresor

2017-05-08 i Underhåll
FRÅGA
HejJag har flyttat till en annan stad pga min sambo fick heltidsjobb, fast anställning.Barnen är skrivna hos pappan men vi har gemensam vårdnad.Vad gäller ang umgängesresor till mig? Barnens pappa vägrar dela på kostnaden, han menar att han inte behöver det då det är pga min sambo's jobb som jag har flyttat, att det inte är ett giltigt skäl att flytta.Mvh Elisabeth Mood
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Redogörelse för gällande rätt
Det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår med anledning av umgänge läggs på den förälder som inte bor tillsammans med barnen. Boendeföräldern ska därutöver, enligt 6 kapitlet 15 b § föräldrabalken, "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den föräldern", efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Enligt lagkommentaren till nämnda 15 b § föreskrivs det att "Ledning för fördelning av resekostnader kan sökas i vad som gäller för fördelning av underhållsskyldigheten. I ett enkelt fall kan följande metod användas. Varje förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make eller sambo. Det belopp som återstår representerar respektive förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom eller henne. Bidraget får dock inte inkräkta på det belopp som förbehållits denna förälder."

Omständigheter utöver de ekonomiska förhållandena kan även ha betydelse för skälighetsprövningen. Ett exempel på sådan omständighet kan vara att en förälder, utan någon godtagbar anledning, flyttar långt bort. En förälder som väljer att flytta långt bort från barnen kan således behöva tåla vissa inskränkningar. Dock är ett godtagbart skäl att flytta exempelvis då en arbetslös förälder har fått arbete på annan ort.

Den skälighetsprövning som skall göras bör vidare innebära att endast kostnader av någon betydenhet beaktas. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnaderna bara när avståndet är relativt stort; en riktpunkt kan vara att avståndet överstiger tio mil. I enskilda fall kan det emellertid finnas anledning att göra en annan bedömning. Man bör t.ex. kunna ta hänsyn till eventuella möjligheter att använda månadskort eller liknande färdbevis även för längre resor. Hänsyn måste också tas till antalet umgängesresor. Även om kostnaden för varje enskild resa är låg kan antalet resor göra att kostnaderna totalt sett blir betydande.

Med vänlig hälsning,
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1079)
2021-08-03 Vad ingår i underhållet för barn?
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?

Alla besvarade frågor (94628)