Umgängesrätt och umgängesavtal

2016-10-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
HejMin son är 17 år och vi skrev ett avtal om umgänge när han var 12 år gammal. Nu säger pappan att eftersom vi har avtal om umgänget så måste min son åka dit när det är bestämt och sonen har inget att säga till om utan pappan bara hänvisar till vad som "står i papperna". Måste jag tvinga min son att åka? Vad händer om min son vägrar åka? Kan pappan komma hit och släpa ut sonen i bilen?Med vänlig hälsning, Linda
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Då din fråga gäller umgänge så hittar vi regler om det i Föräldrabalken, FB.

Först kan sägas att det finns vissa krav för att ett avtal om umgänge ska vara giltigt och verkställbart. Föräldrar kan, såsom ni har gjort, avtala om umgänge med en förälder som barnet inte bor med då en eller båda föräldrarna har vårdnaden om barnet, se FB 6 kap 15 § a. Ett sådant avtal kan reglera alternativt förändra det nuvarande umgänget. För ett avtal av denna typ gäller självklart att föräldrarna ska vara överens och godkänna det, men även att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna. Vidare måste ett umgängesavtal vara så pass klart och tydligt att det kan verkställas om det skulle behövas. När detta är uppfyllt ska avtalet godkännas av socialnämnden. Avtalet gäller sedan från och med godkännandet från socialnämnden. I och med att socialnämnden godkänner avtalet blir avtalet verkställbart. Ett avtal som däremot inte godkänns av socialnämnden är inte juridiskt bindande och kan inte verkställas.

Ett umängesavtal som är godkänt av socialnämnden upphör först att gälla när barnet fyller 18 år eller i fall föräldrarna träffar ett nytt avtal som då ersätter det gamla. En annan möjlighet är att domstol fattar ett beslut i umgängesfrågan som i så fall också kan ersätta avtalet.

Då umgängesrätten enligt FB tillhör barnet har ni som vårdnadshavare ett ansvar för deras rätt till umgänge. Dock ska barnet i takt med sin ålder och mognad få ett ökat eget inflytande över umgänget. När barnet fyllt 16 bör föräldrar försöka utforma umgänget efter vad barnet vill, men bestämmanderätten ligger ändå kvar hos vårdnadshavaren fram tills barnet är myndigt.

Om man känner att ett umgängesavtal som träffades några år tillbaka i tiden inte passar lika bra nu när barnet blivit äldre, som verkar vara fallet här, bör man kontakta Socialtjänsten för att uppdatera avtalet och anpassa det efter de behov som finns nu.

Hoppas du fick svar på det du undrade över.

Vänliga hälsningar

Grete Gøtzsche Frederiksen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85316)