Umgängesförälder fullgör inte sin underhållskyldighet

2017-05-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej, min exmake samarbetar inte mycke! Han har på egen hand tillsammans med sin advokat bestämt att hans umgänge med våra två gemensamma barn bara ska ske knappt 4 dygn i månaden, utöver det har han lämnat över allt ansvar på mig. Han har dessutom helt själv bestämt vad han ska betala till mig i underhållsbidrag trots att han tidigare kommit överrens o lovat en summa till mig och jag har upprättat ett juridiskt avtal på det till honom men det har han inte skrivit på utan ger mig nu mycke mindre än utlovat. Har han rätt att bestämma allt själv utan det minsta överenskommelse?? Ska jag bara tacka o ta emot o va tvungen att gå med på allt som han har bestämt? Har han inga skyldigheter och jag inga rättigheter?? Mvh Miriam
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i föräldrabalken(FB):

I 7 kap 1 § FB står det att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner…

Alltså ska ni två tillsammans svara för underhållet åt ert gemensamma barn. Den skyldigheten gäller till dess att barnet fyllt 18 år eller om barnet fortfarande går kvar i skolan så kan den utsträckas till längts intill dess barnet fyllt 21 år.

7 kap 2 § FB säger att en förälder som inte bor tillsammans med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Motsatsvis kan man utläsa av denna paragrafen att du som boendeförälder fullgör din underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos dig.

I 7 kap 2 § 2 st FB står det att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Alltså kan inte din exmake själv bestämma vad han ska betala i underhåll. Det bestämmer ni tillsammans genom avtal eller genom att gå till domstol och få underhållsskyldigheten fastställd.

Alltså har du rätten på din sida. Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94235)