Umgängesavdrag

2020-05-28 i Underhåll
FRÅGA
HejJag betalar underhållsbidrag för min dotter. Under april hade jag henne hos mig i sex dygn och påföljande månad gjorde jag avdrag med 1/40-del per dygn. I övrigt har jag aldrig försökt dra av något på underhållet. Månaden därpå ansökte mitt ex till FK om underhållsstöd och resultatet av deras förslag innebär att jag får betala tillbaka avdraget och på så sätt betala dubbelt för att ha min dotter hos mig. Hur ska jag göra för att få lagstadgat umgängesavdrag med dottern?Tacksam för svar!
SVAR

Hejsan,


Tillämplig lagstiftning: Föräldrabalk (FB)

Underhållsavtalet
Den som inte är boendeförälder har skyldighet att betala underhållsbidrag. Bidragets storlek bestäms antingen genom avtal mellan föräldrarna eller genom en dom. Försäkringskassan kan hjälpa till att beräkna beloppet (läs mer här) och vissa kommuner hjälper till med samarbetssamtal om ni inte kan enas om ett belopp. Jag vet inte om ni har ett muntligt avtal eller ett skriftligt. Jag förutsätter att ni har ett skriftligt avtal vilket innebär att avtalet kan användas som ett bevismedel för att driva in underhållsbidrag med hjälp av kronofogden.

Umgängesavdraget
Umgängesavdrag regleras i 7 kap 4§ FB. Eftersom du betalar underhållsbidrag så antar jag att du betalar direkt till den ena föräldern. Avdragsregeln innebär att man får dra av 1/40 av underhållsbidraget om (1) man har haft barnet minst 6 dygn över en månads period eller (2) om du har haft barnet 5 dygn irad. Uppfyller du dessa krav får du dra av 1/40 per fullbordad dygn.

Räkneexempel: Rikard har vid tre olika tillfällen sin dotter hemma i sammanlagt 7 hela dygn under december. Hans underhållsbidrag uppgår normalt till 1 173 kronor per månad. Umgängesavdraget blir därför 29 kronor per dygn (1 173/40 = 29). Totalt får Rikard ett avdrag på 203 kronor (7x29). Boförälderns kommande underhållsstöd minskas med motsvarande belopp till 970 kronor (1 173–203).

Om du har haft ditt barn i 6 dygn så har du rätt till avdrag. Det kan vara så att försäkringskassan inte har blivit informerad om detta och de därför kräver hela beloppet. Alternativ att du och modern har kommit fram till ett så kallat "nettoavtal" där antalet dagars umgänge har räknats in i underhållsbidragets belopp. I sådana fall har du inte rätt till umgängesavdrag.

Du behöver inte betala dubbelt
Om försäkringskassan begär pengar från dig innebär det att du inte behöver betala föräldern. Du uppfyller din underhållsskyldighet genom att antingen betala till försäkringskassan eller till föräldern direkt. Du behöver inte betala till båda.

Underhållsavtal genom dom
Som ovan sagt så har du rätt till umgängesavdrag även om ni inte har domstadgat underhållsavtal (om ni inte har ett nettoavtal). Men om du vill ha en dom istället för ett avtal så kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. På detta vis får ni istället en domstadgat avtal men detta skulle inte göra någon större skillnad.

Sammanfattning och råd
Sammantaget kan sägas att du har rätt till umgängesavdrag om ni inte har ett nettoavtal. Avdraget är lika starkt om ni har ett avtal eller en dom. Ni verkar vara överens om allt annat i underhållsavtalet och behöver endast lösa frågan om umgängesavdraget. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med försäkringskassan. Det är en stor chans att de inte har blivit informerade om att du har haft barnet hos dig i 6 dygn. Om du berättar detta bör försäkringskassan ge dig detta avdrag.

Det blir mer problematiskt om du och modern inte kan komma överens om att det finns ett umgängesavdrag. I sådana fall bör ni kontakta försäkringskassan så att hon blir informerad om att avdraget är en rätt som du har.

Jag hoppas jag har varit till vägledning, har du följdfrågor så är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88282)