FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/05/2016

Umgänge-och underhållsbidragsavtals giltighet

Hej!

Jag och min före detta man har skrivit ett umgängesavtal som reglerar umgänge och underhållsbidrag för vår yngsta dotter. Det är upprättat av hans advokat och påskrivet av oss båda. Vi har mailat och scannat in det till advokaten och har varsin kopia.

Nu påstår han att det inte är juridiskt bindande. Vad säger lagen om det? Är det bindande?

/Helena

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån de uppgifter som finns i frågan går det inte att besvara huruvida erat avtal är juridiskt bindande eller inte. Jag ska därför ge dig förutsättningarna för att ett sådant avtal ska vara juridiskt bindande, så kan du förhoppningsvis avgöra om det är det. Jag börjar med att redogöra för vad som gäller för umgängesavtal, för att sedan gå in på vad som gäller för avtal om underhållsbidrag. Detta innebär inte att ni inte kan reglera både umgänge och underhåll i samma avtal.

Av 6 kap. 15 a § tredje stycket föräldrabalken (FB) framgår följande. Står barnet under vårdnad av er båda eller en av er, får ni avtala om barnets umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtalet ska gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Enligt 6 kap. 2 a § FB ska socialnämnden godkänna avtalet om det är till barnets bästa. Avtalet bör vara klart och tydligt. Ett umgängesavtal börjar gälla när socialnämnden har godkänt det, eftersom det inte kan överklagas (se 6 kap. 17 a § fjärde stycket FB).

28-29 §§ Avtalslagen (AvtL) anses vara analogt tillämpliga inom familjerätten. Dessa bestämmelser reglerar ogiltighetsgrunder, som kan göra erat umgängesavtal ogiltigt. Ett umgängesavtals giltighet lär dock sällan prövas i förhållande till dessa bestämmelser, eftersom en missnöjd part kan få till en ändring i avtalet genom att ta upp frågan i rätten.

Underhållsbidrag fastställs enligt 7 kap. 2 § andra stycket FB genom dom eller avtal. 7 kap. 7 § FB anger att ett avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader är giltigt endast om avtalet är skriftligt och bevittnat av två personer. Är er dotter under arton år gammal, ska avtalet dessutom vara godkänt av socialnämnden i kommunen där er dotter och hennes vårdnadshavare är varaktigt bosatt. Även i detta fall kommer avtalet godkännas om det är till barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § BrB.

Enligt 7 kap. 10 § FB kan ett avtal om underhåll jämkas av rätten, om ändring i förhållandena föranleder det eller om avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du kan vända dig till socialnämnden för att få hjälp med att upprätta ett umgängesavtal enligt 6 kap. 17 a § första stycket FB.

Föräldrabalken hittar du här.

Vänligen,

Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000