FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt08/12/2021

Umgänge med LVU-placerat barn.

LVU plaserat barn ska de verkligen träffa sina drogad förälder? Soc medger det. Tycker det är fel

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undar om ett barn som är omplacerat med hjälp av LVU har rätt att träffa sina föräldrar.

Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses, eftersom man anser det förenligt med barnets bästa att upprätthålla barnets kontakt med sina föräldrar (14 § LVU). Föräldrar ska tillsammans med handläggaren på socialen komma överens om hur umgänget och kontakten ska ske. Det finns ingen generell kontakt- eller umgängestid reglerad i lag utan den bestäms utifrån varje familjs egna förutsättningar främst utifrån vad som är det bästa för barnet.

I vissa fall får dock nämnden besluta om umgängesbegränsningar men detta ska ske i undantagsfall i beaktande av den unges vårdbehov. Utgångspunkten är att sådana begränsningar inte ska gå utöver vad krävs för att barnet ska ges den nödvändiga vården. Att inte låta ett parn träffa sina föräldrar med hänsyn till drogmissbruk får generellt sett anses oproporitonerligt om det t.ex. inte rör ett mycket tung missbruk som kan komma att påverka barnet negativt.

Noterbart är även att så länge det inte finns ett formellt beslut om (reglering) umgänge kan socialnämnden i princip inte begränsa vårdnadshavarens möjligheter att träffa sitt barn så mycket som denne önskar. Om inget formellt beslut finns har Socialnämnden ingen rättslig grund att neka vårdnadshavaren att umgås med barnet enligt JO (JO 2004/05 s. 249).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo