Umgänge med LVU-placerat barn.

2021-12-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
LVU plaserat barn ska de verkligen träffa sina drogad förälder? Soc medger det. Tycker det är fel
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undar om ett barn som är omplacerat med hjälp av LVU har rätt att träffa sina föräldrar.

Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses, eftersom man anser det förenligt med barnets bästa att upprätthålla barnets kontakt med sina föräldrar (14 § LVU). Föräldrar ska tillsammans med handläggaren på socialen komma överens om hur umgänget och kontakten ska ske. Det finns ingen generell kontakt- eller umgängestid reglerad i lag utan den bestäms utifrån varje familjs egna förutsättningar främst utifrån vad som är det bästa för barnet.

I vissa fall får dock nämnden besluta om umgängesbegränsningar men detta ska ske i undantagsfall i beaktande av den unges vårdbehov. Utgångspunkten är att sådana begränsningar inte ska gå utöver vad krävs för att barnet ska ges den nödvändiga vården. Att inte låta ett parn träffa sina föräldrar med hänsyn till drogmissbruk får generellt sett anses oproporitonerligt om det t.ex. inte rör ett mycket tung missbruk som kan komma att påverka barnet negativt.

Noterbart är även att så länge det inte finns ett formellt beslut om (reglering) umgänge kan socialnämnden i princip inte begränsa vårdnadshavarens möjligheter att träffa sitt barn så mycket som denne önskar. Om inget formellt beslut finns har Socialnämnden ingen rättslig grund att neka vårdnadshavaren att umgås med barnet enligt JO (JO 2004/05 s. 249).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2022-01-26 Förutsättningar för att folkbokföra sig i Sverige
2022-01-19 Har det tidigare varit straffbart att göra ett självmordsförsök?
2022-01-15 Hur byter jag efternamn?
2022-01-11 Tas uppgifter i belastningsregistret bort om jag blir frikänd i hovrätten?

Alla besvarade frågor (98707)