Tvistemål, vittnesplikt

2015-01-20 i Vittna
FRÅGA
Hej. Jag undrar angående tvistemål. Den ena parten har namngett 2 vittnen men dessa är inte tillfrågade. Måste de vittna, finns det något som man kan åberopa för att slippa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I Sverige föreligger vittnesplikt, vilket gäller vid både tvistemål och brottmål. Vittnesplikten innebär att när personerna är kallade till förhandling måste de vittna. De måste således infinna sig vid rättegången vid tidpunkten som anges.

Det finns undantag till vittnesplikten, till exempel om personen som ska vittna är närstående till part eller är under 15 år, 36 kap. 3-5 §§ rättegångsbalken (här). Infinner sig inte personerna i rätten trots att de har blivit kallade och de saknar giltig anledning till detta kan de föreläggas att betala vite eller i vissa fall istället bli hämtade.

Sammanfattningsvis gäller alltså att i det fall personerna inte tillhör något utav undantagen som anges föreligger vittnesplikt och vittnena måste vittna om de blir kallade.

Med vänliga hälsningar,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (184)
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister
2020-05-31 Hur går det till när man blir kallad som vittne i en rättegång?
2020-05-31 Be om att få vittna eller vänta på kallelse?
2020-05-11 Vem kallar vittne till rättegång?

Alla besvarade frågor (81771)