FrågaKÖPRÄTTÖvrigt27/09/2016

Tvist om juristtjänster

Enligt muntlig överenskommelse om specificerad kostnad för en tydlig tjänst med jurist, fakturerades jag ett betydligt högre belopp utan att juristen informerat mig om merkostnader. Jag var tydlig med att jag kunde gå med på överenskommet belopp men inga kostnader utöver detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först några ord om tillämplig lag. Även om du har köpt tjänsten i egenskap av konsument är konsumenttjänstlagen (KtjL) inte direkt lämplig inom området juristtjänst. Istället präglas området av avtalsfrihet där avtalslagen (AvtL) och allmänna avtalsrättsliga principer kan användas. Enligt dessa är muntliga överenskommelser fullt giltiga som bindande avtal men problemet ligger i att kunna bevisa vad som är överenskommen när det inte finns skriftlig dokumentation.

Å andra sidan, även om KtjL inte är direkt tillämplig finns det visst utrymme att analog tillämpa lagen på juristtjänster. Detta enligt propositionen till KtjL, vilket Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har också använt i deras rekommendationer. Det är ARN som du skall vända dig till för att få en tvist prövad, förutsatt att du är konsument i det aktuella fallet, se ARN:s hemsida.

Om din tvist skulle gälla en advokat och inte en jurist ska du ej kontakta ARN utan Advokatsamfundet eftersom advokater står under detta samfunds tillsyn. Skillnaden mellan jurist och advokat är att den sistnämnda måste ha blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund och därmed följa god advokatsed. Däremot är ‘jurist’ inte en sådan skyddad titel utan någon som helst kan i princip kalla sig och verksamma som jurist. Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar anmälningar mot advokater, se Advokatjourens hemsida för mer information om processen.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?