Tvingas öppna sin post och visa upp den

FRÅGA
Enligt 4de kap 8brottsbalken är det olagligt att öppna/läsa annans post. Innefattar det också att det är olagligt att man under tvång måste öppna sin post under tillsyn och uppvisa innehållet för andra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 4 kap. 8 § brottsbalken framgår att den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år.

Paragrafen ska förstås så att det brottsliga är att öppna en annan persons post utan tillåtelse. Om en person öppnar sin egna post under tvång och tvingas visa upp den ses det inte som brottet brytande av post- eller telehemlighet.

Det skulle istället kunna ses som brottet olaga tvång. I 4 kap. 4 § brottsbalken framgår att den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. För att det ska röra sig om olaga tvång måste personen ha blivit angripen med våld eller mottagit hot om brottslig gärning. Hot om brottslig gärning avser vanligen hot om våld mot person.

Det är svårt för mig att säga om ditt fall skulle ses som olaga tvång eller inte. Det beror på de närmare omständigheterna i ditt fall och vad tvånget har bestått av.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (802)
2019-08-17 Är det olagligt att öppna en annan persons brev?
2019-08-16 Är det lagligt att läsa någon annans sms?
2019-08-15 Kan hot om ekonomisk skada vara olaga hot?
2019-08-07 Intrång i lägenhet mot ens vilja

Alla besvarade frågor (72087)