FrågaKÖPRÄTTÖvrigt28/04/2016

Tvesala vid stughyrning

Hej.

Jag bokade av en privatperson en stuga förra året för en vecka nu i sommar. Jag fick bekräftelse via mail att det var bokat och bekräftat och han skulle höra av sig när det var dags att betala deposition. Han hörde aldrig av sig och när jag tog kontakt hade han hyrt ut min vecka till en som bokat 3 v i rad. Han har alltså brutit mot avtalslagen. Han säger att vi absolut inte kan få vår vecka tillbaka. Vad är min rätt och vad kan jag kräva? Kan jag kräva mellanskillnaden på extra boendekostnader?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga rör ett sakrättsligt förhållande. Sakrätten är ett rättsligt område som rör vem som bäst har rätt till egendom när det finns två st. som har rätt till egendom. Vem ska då få egendomen?

1 kap 5 § Handelsbalken reglerar tvesala som gäller om något är sålt två gånger, vilket är precis så det ser ut i ditt fall.

Huvudregeln är att den som ingår avtalet har som utgångspunkt första tjing på den, och är alltså den som har bäst rätt till egendomen. Det innebär att du har bäst rätt till sommarstugan. Dock måste man först titta i Godtrosförvärvslagen (1986:796), GFL, eftersom det där tas upp undantag till huvudregeln.

För att den andra personen som har bokat 3 veckor i rad ska få rätt till stugan, även din vecka, krävs det att den personen har gjort ett exstingsivt godtrosförvärv. Ett extingsivt godtrosförvärv är ett förvärv som utsläcker din rätt till stugan och förutsätter att hyrestagare nr 2 i ditt fall tillträder stugan i god tro.

Som framgår av ordalydelse i 1 kap 5 § Handelsbalken krävs att köpare nr 2 var vid god tro vid tidpunkten för besittningstagandet. Om den personen skulle försättas i ond tro mellan tidpunkten för avtalets ingående och besittningstagandet så har denne följaktligen inte varit i sådan god tro som krävs för ett godtrosförvärv.

För din del borde du alltså meddela alla parter om situationen för att sätta köpare nr. 2 i ond tro så snabbt som möjligt.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma.


Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare