Tvångsmedicinering enligt lag om rättspsykiatrisk vård.

2019-10-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Får rättspsyk tvångsmedicinera patienterna?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 b § lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) får tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården (tvångsmedicinering) användas om patienten inte frivilligt medverkar till vården. Tvångsåtgärderna får emellertid enbart användas om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden enligt 2 a § LRV. Vidare ska tvånget inte användas i större omfattning än vad som krävs för att förmå patienten till att frivilligt medverka till vården.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1032)
2019-11-08 Hur länge finns uppgifter om villkorlig dom och böter kvar i belastningsregistret?
2019-11-07 Är visum ett problem om tidigare domar finns?
2019-11-01 Grannens hundar rymmer ofta och orsakar olägenheter - Vad kan jag göra för att få stopp på det?
2019-10-31 Lawline besvarar inte skoluppgifter!

Alla besvarade frågor (74533)