Tvångsmedicinering enligt lag om rättspsykiatrisk vård.

2019-10-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Får rättspsyk tvångsmedicinera patienterna?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 b § lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) får tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården (tvångsmedicinering) användas om patienten inte frivilligt medverkar till vården. Tvångsåtgärderna får emellertid enbart användas om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden enligt 2 a § LRV. Vidare ska tvånget inte användas i större omfattning än vad som krävs för att förmå patienten till att frivilligt medverka till vården.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1062)
2020-01-27 Vad är ett personnummer?
2020-01-27 Kommer min passansökan att bli beviljad om jag finns med i belastningsregistret?
2020-01-16 Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd?
2020-01-16 ​När gäller skyldigheten att förse balkongen med kattnät?

Alla besvarade frågor (76594)