Två parkeringsskivor

2021-06-15 i Parkeringsböter
FRÅGA
Räknas det som 2 p-skivor om man har en P-skiva samt en handskriven lapp med ankomsttid?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av lagens ordalydelse kan en parkeringsskiva eller motsvarande användas (49 a § 2 st. 3 pt. Trafikförordningen [1998:1276] [TrF]). Det innebär således att en handskriven lapp med väl synlig ankomsttid som är läsbar utifrån kan likställas med en parkeringsskiva. Om det ligger en parkeringsskiva och en handskriven lapp med ankomsttid i framrutan på en bil så betraktas det alltså som två parkeringsskivor.

När två eller fler parkeringsskivor finns synliga så betraktas samtliga som ogiltiga, varför underlag för böter föreligger. Det beror på rekvisitet "väl synlig ankomsttid" (49 a § 2 st. 3 pt. TrF). Ifall det finns flera tidsangivelser än en så kan en parkeringsvakt omöjligen veta vilken tidsangivelse som är den korrekta, varigenom ingen av tidsangivelserna kan betraktas som "väl synlig".

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (473)
2021-07-19 Markägares rätt att utfärda kontrollavgift
2021-07-14 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag parkerat för nära en korsning?
2021-07-09 kontrollavgift trots p-skiva - vad gäller?
2021-07-06 Kan man få två parkeringsböter på samma ställe under 24 timmar?

Alla besvarade frågor (94160)