Två makar/enlagfart

2016-10-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Två makar /en lagfart/Vad händer om ena maken blir såsjuk att hen inte kan bo hemma längre.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör lagfart. Frågan är mycket kort hållen och det är svårt att lokalisera den juridiska frågeställningen. Mitt svar blir därför relativt kort.

Gällande rätt

Båda står på lagfarten

Även om den ena parten flyttar så kommer båda stå kvar på lagfarten och båda kommer att äga fastigheten fram till det att parterna väljer att ändra på detta eller vid den ena partnerns bortgång.

Jag behöver ytterligare information för att kunna ge ett bättre svar på frågan i denna del.

Den ena maken står på lagfarten

Lagfarten är ett bevis för vem som är ägare till fastigheten. Vanligtvis när lagfart aktualiseras finns det en problematik med äganderätten vilket det inte verkar göra i detta fall. Om den ena maken blir så sjuk att denne inte kan bo kvar behöver det inte hända något alls. Fastigheten ingår i innehavaren av lagfartens giftorättsgods. Hälften av fastighetens värde tillhör då den andra partnern vid en eventuell skilsmässa eller ett dödsfall, om den inte är enskild egendom. Finns inga särkullbarn kommer dessutom efterlevande make ärva allt efter den först avlidne. Först avlidne makens släktingar får ta del av arvet vid efterlevande makes bortgång.

Det kan uppstå en viss lagfartsproblematik om den sjuke som flyttat bort är den som innehar lagfarten. Om denna person och den maken som bor kvar inte är överens om vad som ska hända med fastigheten kan den sjuke sälja fastigheten utan den kvarboende partnerns samtycke. Dock blir pengarna från försäljningen giftorättsgods som kvarboende partner får ta del av vid skilsmässa/dödsfall.

Om du misstänker att sjukdomen innebär att den ena maken kommer vilja sälja fastigheten är det bättre om båda står på lagfarten eftersom det då blir svårare. Står båda på lagfarten måste den part som vill sälja vända sig till tingsrätt. Beroende på sjukdomens karaktär kan det också bli så att god man eller förvaltare förordnas. Även i det fallet kan det bli problem om de vill sälja fastigheten medan kvarboende make inte vill det. Det lättaste sättet att få lagfart är att partnern som är registrerad ägare ger bort hälften till partnern som inte är det. Därefter kan ny lagfart sökas för dem båda.

Det kan även uppstå något som kallas dold samäganderätt. I det här läget är det svårt att utveckla svaret i den riktningen på grund av bristande information.

Jag är inte säker på att jag besvarat din fråga, du får gärna kontakta mig på emil.blomqvist@lawline.se för ytterligare svar.

Med vänlig hälsning

Emil Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1169)
2020-09-24 När kan man bli beviljad avlösarservice enligt LSS
2020-09-24 Krävs det tillstånd för att starta ett mikrobryggeri?
2020-09-21 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-09-20 Får man ha övervakningskameror på personalrummet.

Alla besvarade frågor (84313)