FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld10/11/2013

Två återbetalningsskyldiga - den ene har betalningssvårigheter

Min fru har ett lån som jag står medsökande till,vid skilsmässan betalar jag in hälften av lånet men står kvar som medsökande p.g.a att hon ej beviljas att stå som ensam låntagare ,vid bodelningen skriver hon på att hon skall betala resterande av lånet ,men hon har ej betalt en enda gång banken kräver av mig varje månad.Har skickat till kronofogden för att kräva tillbaka utav henne,dem började att dra från hennes lön men då går hon och söker skuldsanering och då blev det stopp på betalningarna. Jag får fortsätta att betala hennes del av lånet kommer det att bli jag som får betala resterande av lånet om får skuldsanering fast hon skrivit på ett papper hos advokat att hon ska betala resterande del av lånet vad kan jag göra åt detta.

Lawline svarar

Jag förstår att det kan vara en besvärlig situation för dig. Din fru tycks inte ha haft kontroll över sin framtida ekonomi, och detta har gått ut över er båda två. Du skulle kunna försöka att förhandla om lånevillkoren med banken med en redogörelse för omständigheterna. Du kan också erbjuda banken en säkerhet, antingen pant eller borgen, det senaste innebär att någon annan person än låntagarna åtar sig att betala, antingen i lika mån som er, eller i andra hand. Syftet med detta skulle kunna vara att få bättre villkor, exempelvis lägre ränta eller bekvämare amorteringar (lägre summor, längre återbetalningsperioder och så vidare). 

Detta kan du givetvis även försöka få din fru att göra. När det gäller alla förändringar av avtalet torde hennes medverkan vara nödvändig, då hon är avtalspart. På grund av detta, och eftersom det tydligen är hon som ska förmås betala, är det givetvis av vikt att ni håller en fortsatt god och respektfull ton (detta gynnar givetvis samarbetsviljan). Annars kanske det finns något föremål som antingen du eller din fru kan tänka er att avyttra, för att erhålla pengar till betalning. Om din dåvarande fru saknar tillgångar, kan det givetvis vara utan effekt att ta detta till domstol eller Kronofogdemyndigheten.

Lars BålmanRådgivare