Turordningsreglerna och omplaceringsskyldighet

Jag har vikarierat hos min arbetsgivare i 1,5 år. Har nu blivit erbjuden ytterligare ett vikariat, då en kollega till mig ska vara tjänstledig. Jag kommer alltså att ha hennes tjänst tills hon kommer tillbaka. Eftersom min anställningstid kommer att gå över två år har jag förstått det som att mitt vikariat kommer att övergå till en tillsvidareanställning. Antar dock att de kommer att säga upp mig på grund av arbetsbrist när hon kommer tillbaka. Till saken hör dock att min totala anställningstid kommer att vara längre än hennes. Avdelningen jag jobbar på har tio anställda, i två olika bolag inom en koncern, och sitter tillsammans med ytterligare ett koncernbolag så att vi utgör ungefär 50 personer på hela kontoret. Min fråga är nu om de kan göra undantag från turordningsreglerna när hon kommer tillbaka, och säga upp mig trots att jag varit anställd längre och kommer att ha utfört precis samma arbetsuppgifter?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om anställningsskydd hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80.

Det är mycket riktigt så att om du har jobbat hos samma arbetsgivare i mer än två år så övergår vikariatet till att bli en tillsvidareanställning vilket bland annat innebär att turordningsreglerna blir tillämpliga (LAS 5§ 2st).

Det första du måste undersöka är om det finns något kollektivavtal på din arbetsplats. Finns det regler i kollektivavtalet som avviker från turordningsreglerna så gäller nämligen de före lagen (LAS 2§).

Om det inte finns några avvikande bestämmelser i kollektivavtalet så får man titta på lagtexten. Först och främst så kan man göra undantag från turordningsreglerna om personen tillhör den så kallade undantagskretsen, till exempel genom att tillhöra arbetsgivarens familj (LAS 1§).

Vidare så kan arbetsgivare undanta två personer från turordningen som är av särskild betydelse för verksamheten om arbetsgivaren har högst tio anställda. Jag kunde inte riktigt utläsa ur din fråga hur många arbetstagare ni faktiskt är men arbetsgivaren definieras som den fysiska eller juridiska person som är arbetstagarnas motpart. Eftersom varje bolag inom en koncern är en egen juridisk person så är det alltså det enskilda bolaget som är intressant, inte koncernen. Å andra sidan så begränsas det inte till avdelningen eller kontoret utan det är det totala antalet anställda på bolaget som man ska undersöka (LAS 22§).

Är inget undantag tillämpligt så ska turordningsreglerna tillämpas och då är huvudregeln att ”sist in först ut” ska gälla. Enligt förarbetena till LAS så ska även tjänsteledighet räknas in i anställningstiden. Jag vet inte om du räknat med det men har du inte gjort det så kan det vara så att hon faktiskt har längre anställningstid än du och då ska du sägas upp före henne. Om det finns någon annan hos din arbetsgivare som har kortare anställningstid än du så kan du dock i så fall göra anspråk på att bli omplacerad till den personens anställning om anställningen i fråga ligger inom din geografiska driftsenhet, inom ditt kollektivavtalsområde och du har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Finns det någon sådan tjänst så har du rätt till den och arbetsgivaren är då skyldig att säga upp den arbetstagaren istället (LAS 22§).

Värt att nämna är att enligt LAS 7§ 2st så är arbetsgivaren är skyldig att först försöka omplacera en arbetstagare som man vill säga upp och omplaceringsskyldigheten ska tillämpas före turordningsreglerna. Vill arbetsgivaren säga upp just dig för att det är just din anställning som är överflödig så ska arbetsgivaren först försöka omplacera dig inom bolaget innan det kan bli aktuellt att tillämpa turordningsreglerna. Tackar du nej till ett sådant skäligt erbjudande så kan arbetsgivaren enligt gällande praxis säga upp dig utan att behöva tillämpa turordningsreglerna (AD 2009:50).

Så sammanfattningsvis om hon har kortare arbetstid än du så kan företaget inte göra undantag för henne om det inte är avtalat i kollektivavtalet, hon tillhör undantagskretsen eller bolaget har högst tio anställda. Är det istället du som har kortare arbetstid så innebär det å andra sidan inte automatiskt att du kommer att sägas upp. Innan turordningsreglerna överhuvudtaget kan bli aktuella så måste dock arbetsgivaren ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet och en arbetstagare med längre anställningstid kan därför sägas upp om man tackar nej till ett skäligt erbjudande om omplacering.

Det här är ganska krångliga frågeställningar så om du vill få något förtydligat så är du varmt välkommen att kommentera nedan.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”