Turordningsreglerna i LAS

Hej min fråga är angående turordningen, på mitt arbete har vi satt igång ett jämställdhetsarbete då vi vill attrahera fler kvinnor, detta står även med i våra stadgar och våra framtidsmål. Vid eventuell uppsägning pga arbetsbrist, kan vi kringgå de vanliga turordningsreglerna då det i princip skulle bli alla kvinnor som får gå annars?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!

Turordningsreglerna, som regleras lagen om anställningsskydd (LAS), finns till för att garantera arbetstagaren ett visst anställningsskydd. Dessa regler vad gäller turordningen aktualiseras först vid uppsägningen p.g.a. arbetsbrist och innebär att arbetsgivaren inte är fri att säga upp vem som helst utan måste ta hänsyn till en viss turordning som fastslås i 22 § LAS. Reglerna kan sammanfattas som "sist in först ut" och är således ett resultat av hur lång tid arbetstagarna varit anställda.

Denna huvudprincip har dock undantag. I företag med högst tio anställda får man undanta upp till två anställda innan turordningen fastställs, 22 § 2 st LAS. Det ska även uppmärksammas att turordningsreglerna enligt 2 § st 3 LAS är semidispositiva. Detta innebär att företaget och facket kan träffa en överenskommelse genom ett kollektivavtal avseende ett kringgående av turordningsreglerna.

Som återkoppling på din fråga kan sägas att det är acceptabelt att kringgå turordningsreglerna om företaget har max tio anställda eller om ditt företag och facket kommer överens om att kringgå turordningsreglerna. Om inget av detta kan aktualiseras gäller således turordningsreglerna.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000