Turordningsreglerna i LAS

Hej, har en akutfråga angående arbetsrätten och LAS. Min arbetsgivare ska nu säga upp folk pga arbetsbrist och jag är den som kom in sist, men under min anställning var det tre anställda som frivilligt sa upp sig och gick till en annan arbetsgivare , men efter en tid återgick de tillbaka till min arbetsgivare , borde de inte då komma sist i turordningen? Allt annat verkar ju väldigt ologiskt? 

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren precis som du antyder iaktta turordningsregler. Dessa turordningsregler stadgas i 22 § LAS, och enligt fjärde stycket bestämt turordningen i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Den anställningstid som får tillgodoräknas är hela anställningstiden i företaget, oberoende av anställningens art eller omfattning. Någon begränsning av anställningstiden bakåt i tiden finns inte heller.

Det bör emellertid poängteras att dessa turordningsregler är dispositiva. Det innebär att det är möjligt att genom kollektivavtal föreskriva vissa begränsningar gällande vilken anställningstid som får åberopas. Du bör därför se över gällande kollektivavtal och se om det finns någon sådan begränsning i ditt fall. Om så inte är fallet kommer de tre anställda som återkommit till din arbetsgivare att få räkna sin sammanlagda tid hos arbetsgivaren.

Lycka till!

Vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”