Turordningsreglerna för timanställda

FRÅGA
Hej!Jag fick samtal om varsel från min chef i veckan, och han sa att turordningslistan var baserat på anställningstid. Jag kollade då jag kom hem upp att jag har haft längre anställningstid än en kollega - dock har ett par av mina anställningsformer på företaget varit "deltid" samt "enstaka dagar".Jag har alltså två frågor: 1. Räknar man anställningstiden i dagar (alltså inte i timmar)? 2. Räknas anställningstiden som man har haft anställningsformen "enstaka dagar" på samma sätt som anställningstiden för "tillsvidareanställning"?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det föreligger arbetsbrist på en arbetsplats gäller som huvudregel sist in-först-ut-principen enligt 22 § Lag om anställningsskydd (LAS). Detta innebär att den med kortast anställningstid ska sägas upp först o.s.v. Vid en beräkning av anställningstiden saknar anställningens art och omfattning betydelse. Anställningstiden räknas i dagar. Om anställningstiden är lika blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Har arbetsgivaren flera driftsenheter, ska en turordning fastställas för varje enhet för sig.

En arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Turordningsreglerna är dock semidispositiva vilket innebär att de kan avtalas bort genom kollektivavtal. Jag rekommenderar dig därför att undersöka vad ditt kollektivavtal säger om turordningsreglerna om ett kollektivavtal finns. Du kan även vända dig till ditt fackförbund för råd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Minna Grahn
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll