Turordningsreglerna för deltidsanställd

FRÅGA
Vad säger lagen om en hantverkare arbetar 50% (sjukersättning 50%) med anpassade Arbetsuppgifter på kontoret i flera år. Hantverkaren har varit anställd i många fler år (över 25 år) Men innan sjukdom på 100%. En ny yngre medarbetare rekryteras på 100% och tar över den tidigares arbetsuppgifter samtidigt som företaget bestämmer sig för att det räcker med en medarbetare på 100% och vill säga upp hantverkaren. Är detta att anse som arbetsbrist och vad säger turordningsreglerna? Är det anställningstid som bestämmer eller spelar anställningsomfattningen någon roll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det föreligger arbetsbrist på en arbetsplats gäller som huvudregel sist in-först-ut-principen enligt 22 § Lag om anställningsskydd (LAS). Detta innebär att den med kortast anställningstid ska sägas upp först o.s.v. Vid en beräkning av anställningstiden saknar anställningens art och omfattning betydelse. Anställningstiden räknas i dagar. Om anställningstiden är lika blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Har arbetsgivaren flera driftsenheter, ska en turordning fastställas för varje enhet för sig.

En arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta högst två arbetstagare från turordningen som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Turordningsreglerna är dock semidispositiva vilket innebär att de kan avtalas bort genom kollektivavtal. Jag rekommenderar dig därför att undersöka vad kollektivavtalet säger om turordningsreglerna om ett kollektivavtal finns. Du kan även vända dig till ditt fackförbund för råd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1721)
2021-03-06 Kan jag bli uppsagd på grund av tidigare brottslighet?
2021-03-05 Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?

Alla besvarade frågor (89961)