Turordningsreglerna

FRÅGA
Gäller turordningsreglerna även visstidsanställda? Min fråga är alltså om arbetsgivaren har flera visstidsanställda vars slutdatum på anställningarna är samma så får den som arbetat längre förlängd anställning före den som har kortare anställningstid?Har jag förstått detta rätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om turordningsreglerna även gäller vid allmän visstidsanställning. Reglerna om detta finner man i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad är en allmän visstidsanställning?

LAS innehåller allmänna regler om arbetstagares skydd mot obefogade uppsägningar. Lagen bygger på en presumtion om tillsvidareanställning (4 § LAS). En anställning anses gälla tillsvidare om inte parterna har kommit överens om någonting annat eller om det på grund av förhållandets natur får anses avtalat att det ska gälla för en begränsad tid. I enlighet med 5 § LAS kan tidsbegränsade anställningsavtal träffas. En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som börjar och slutar vid ett bestämt datum (5 § 1 p. LAS). En allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning, exempelvis om arbetstagaren har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § LAS).

Gäller turordningsreglerna i 22 § LAS för allmän visstidsanställda?

De turordningsregler som återfinns i 22 § LAS gäller för tillsvidareanställningar. Allmän visstidsanställda har dock en företrädesrätt till fortsatt anställning enligt 25 § LAS. Bestämmelsen gäller då arbetsgivaren nyanställer och den innebär att en arbetstagare som har haft en allmän visstidsanställning i mer än 12 månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning. Om fler har företrädesrätt bestäms turordningen med utgångspunkt i anställningstid. Har arbetstagarna lika anställningstid är det den som är äldst som har företräde, 26 § LAS. För att kunna åberopa sin företrädesrätt krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. En arbetstagare anses ha tillräckliga kvalifikationer för den nya uppgiften om det inte tar mer än sex månader att lära sig arbetet.

Med detta sagt hoppas jag att du fått svar på din fråga. Om du har några mer funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1797)
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (93293)