Turordningsregler vid uppsägning

FRÅGA
Hej!Jag har jobbat för ett företag i 5 år. Efter dessa 5 år har jag sagt upp min anställning med de och har varit borta i 3 år. Jag är tillbaka på samma företag igen, har jobbat i 4 år nu. Vad säger LAS lagen om turordning för personer i min situation? Får jag dem 5 år, som jag har jobbat innan jag har sagt upp min anställningen, räknad när det gäller turordning vid arbetsbrist? eller det räknas bara dessa 4 år sedan jag kom tillbaka igen?Med vänlig hälsningMineral
SVAR

Hej,
Tack för din fråga!

Turordningsreglerna gäller vid uppsägning. Precis som du poängterar så är Lagen om anställningsskydd tillämplig i ditt fall. I den 22 § i lagen anges att turordningsreglerna blir tillämpliga vid uppsägning på grund av arbetsbrist. I en sådan situation är huvudregeln, enligt 11 § 4 st, att den arbetstagare som arbetat kortast tid hos arbetsgivaren sägs upp först osv. Det har därav ingen betydelse att du tidigare arbetat på arbetsplatsen, då du själv sa upp din anställning. Om du istället hade haft uppehåll från anställningen på grund av sjukdom, tjänsteuppehåll, studier eller liknande så hade du kunnat räkna in tiden innan detta uppehåll. I detta fall har du inte den möjligheten då du inte har varit borta från anställningen från någon av de anledningarna som krävs.

Det finns vissa undantag från denna regel i 22 § i lagen. Det avser att arbetstagaren i vissa fall har rätt att undanta vissa personer från uppsägning som annars skulle fått avsluta anställningen på grund av turordningsreglerna. Det gäller exempelvis enligt 2 st om ni är färre än tio arbetstagare hos en arbetsgivare. I det fallet får arbetsgivaren undanta två personer som har särskild betydelse för fortsatta anställningen. Detta är enbart arbetsgivarens val, men enligt turordningsreglernas huvudregel är din turordningsplats utifrån din tid på arbetet, alltså 4 år.

Med vänlig hälsning,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82773)