Turordningsregler vid uppsägning

Hej!

Jag har jobbat för ett företag i 5 år. Efter dessa 5 år har jag sagt upp min anställning med de och har varit borta i 3 år. Jag är tillbaka på samma företag igen, har jobbat i 4 år nu. Vad säger LAS lagen om turordning för personer i min situation? Får jag dem 5 år, som jag har jobbat innan jag har sagt upp min anställningen, räknad när det gäller turordning vid arbetsbrist? eller det räknas bara dessa 4 år sedan jag kom tillbaka igen?

Med vänlig hälsning

Mineral

Lawline svarar

Hej,
Tack för din fråga!

Turordningsreglerna gäller vid uppsägning. Precis som du poängterar så är Lagen om anställningsskydd tillämplig i ditt fall. I den 22 § i lagen anges att turordningsreglerna blir tillämpliga vid uppsägning på grund av arbetsbrist. I en sådan situation är huvudregeln, enligt 11 § 4 st, att den arbetstagare som arbetat kortast tid hos arbetsgivaren sägs upp först osv. Det har därav ingen betydelse att du tidigare arbetat på arbetsplatsen, då du själv sa upp din anställning. Om du istället hade haft uppehåll från anställningen på grund av sjukdom, tjänsteuppehåll, studier eller liknande så hade du kunnat räkna in tiden innan detta uppehåll. I detta fall har du inte den möjligheten då du inte har varit borta från anställningen från någon av de anledningarna som krävs.

Det finns vissa undantag från denna regel i 22 § i lagen. Det avser att arbetstagaren i vissa fall har rätt att undanta vissa personer från uppsägning som annars skulle fått avsluta anställningen på grund av turordningsreglerna. Det gäller exempelvis enligt 2 st om ni är färre än tio arbetstagare hos en arbetsgivare. I det fallet får arbetsgivaren undanta två personer som har särskild betydelse för fortsatta anställningen. Detta är enbart arbetsgivarens val, men enligt turordningsreglernas huvudregel är din turordningsplats utifrån din tid på arbetet, alltså 4 år.

Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000