Turordningsregler vid arbetsbrist

FRÅGA
Hej! min sambo kommer ev. bli uppsagd pga arbetsbrist och då funderar jag lite på hur turordningen fungerar. Min sambo har varit anställd nån månad längre än en utav sina kollegor men denna kollega har tidigare sommarjobbat på samma ställe. Får denna kollega tillgodoräkna sig tiden för sommarjobbet i den totala arbetstiden när turordningen listas även om tiden inte är sammanhängande med tillsvidareanställningen? Om facket går med på att ge företaget ett undantag i turorningslistan innebär det att arbetsgivaren kan byta hur de vill eller måste de anställda vara i följd i turordningslistan? Hur många undantag kan facket bevilja ett företag med fler än 10 anställda? Mvh Malin
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Turordningsreglerna vid uppsägning regleras i Lag om anställningsskydd. I 22 § i st 3 regleras hur turordningen går till på ett företag med fler än tio stycken anställda. Om ett uppehåll skett på arbetsplatsen räknas inte den första tiden med i anställningstiden utifrån reglerna om turordning. Alltså, i ert fall har den kollega som tidigare arbetat där som sommarjobb inte rätt att räkna den tiden då turordningen beräknas. I ert fall skulle alltså enligt turordningsreglera din sambos kollega få lämna arbetsplatsen före din sambo.

Det finns dock möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna enligt bestämmelsen. Detta gäller om en arbetstagare omplaceras och på så sätt får beredas fortsatt arbete. Om dock arbetstagarna ska arbeta kvar på samma enhet gäller turordningsreglerna - sist in först ut. Vid lika långt tid på arbetsplatsen ger högre ålder företräde.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Stämmer verkligen din kommentar "Om ett uppehåll skett på arbetsplatsen räknas inte den första tiden med i anställningstiden utifrån reglerna om turordning"? Det har jag aldrig hört tidigare och jag kan inte se att det står någonstans i LAS? Däremot står det ju i LAS: "Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid" /Tobias
2015-09-23 16:10
Kommentera
Relaterat innehåll