Turordningsregler och nyckelpersoner

FRÅGA
Hej.Jag har en fråga omkring turordningen som återfinns i LAS gällande uppsägning p.g.a arbetsbrist.Det står där att småföretag kan undanta 2 personer ifrån turordningen. Exempel.Ett företag med två chefer (delägare) driver ett företag med två anställda.Den ena har varit anställd i snart 3 år medans den andre snart 1 år.I vanliga fall så gäller sist in, först ut vid uppsägning p.g.a arbetsbrist. Men då företaget är ett mindre företag, som växer, så kan de även välja att undanta två personer ifrån turlistan.Innebär detta att de kan undanta personen som varit anställd närmre 1 år och genom detta säga upp personen som jobbat tre 3 år?Det är väldigt tydligt om vad som gäller, men just att de kan undanta två personer kändes lite luddigt.Jag är tacksam för ett svar.Mvh //
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som utgångspunkt så tillämpas vid uppsägning i samband med arbetsbrist en turordningsregel som föreskriver att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför sådana med kortare anställningstid. Om två arbetstagare har lika lång anställningstid så ger högre ålder företräde i turordningen, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 22 § fjärde stycket. Den arbetstagare som har kortast anställningstid och är yngst blir därför först att sägas upp i samband med arbetsbrist.

Innan turordningen för arbetstagarna fastställs så har arbetsgivare med maximalt tio arbetstagare möjlighet att undanta högst två arbetstagare från turordningslistan. Den eller de arbetstagare som på detta sätt undantas från turordningen får företräde till fortsatt anställning. Kravet för att kunna undanta en eller två arbetstagare är dock att de, enligt arbetsgivarens bedömning, är av särskild betydelse för den specifika verksamheten (Lag om anställningsskydd 22 § andra stycket). Det är visserligen arbetsgivaren som avgör om vissa arbetstagare har särskild betydelse för verksamheten, liksom om arbetsbrist föreligger, men bedömningen får inte vara godtycklig eller strida mot god sed, vilket framgår av lagens förarbete.

Eftersom arbetstagaren som har varit anställd i ett år undantas från turordningslistan så kvarstår han i sin anställning, till skillnad från den andre arbetstagaren när uppsägning på grund av arbetsbrist behöver göras. Det saknar därmed betydelse att den andre har längre anställningstid.

Notera dock att det kan finnas avvikelser från dessa regler i det kollektivavtal som gäller på den specifika arbetsplatsen (Lag om anställningsskydd 2 § tredje stycket). För att vara helt säker på vad som gäller så måste därför kollektivavtalet granskas.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1563)
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked
2020-06-30 Uppsägningen måste vara sakligt grundad

Alla besvarade frågor (81688)