Turordningsregler för tillsvidare- och visstidsanställda

FRÅGA
uppsägning fast anställning gentemot timanställning vad gäller?hej min fråga gällande uppsägning har varit fast anställd i ett företag ca 3 år men andra arbetar som timanställda och har gjort så i en massa år,ska nu troligtvis bli uppsagt från arbetet bara en person men vad gäller enligt las?och turordningsreglerna?vad har jag för skydd gentemot dom timanställda?mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är den juridiska frågan?

Jag utgår från att frågan är vems anställning som kommer att avslutas vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsrättsliga frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Viktigt att notera är att lagen är semidispositiv vilket innebär att lagen kan inskränkas genom kollektivavtal (2 § LAS).

Saklig grund för uppsägning

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste alltid vara sakligt grundad (7 § 1 st LAS). Huvudregeln är att uppsägning på grund av arbetsbrist är alltid att anses som sakligt grundad, vilket jag tolkar är fallet utifrån din fråga.

Turordningsregler vid uppsägning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsreglerna beaktas (22 § 1 st LAS). Det är dessa bestämmelser som anger i vilken ordning som anställda ska sägs upp. Observera att om arbetsgivaren har högst tio anställda har arbetsgivaren rätt att undanta två arbetstagare från turordningsreglerna i det fall de har särskild betydelse för arbetsgivarens verksamhet (22 § 2 st LAS).

Har arbetsgivaren flera driftsenheter fastställs en turordning för varje enhet för sig (22 § 3 st LAS). En driftsenhet definieras som en enhet i ett geografiskt avgränsat område. Ett konkret exempel skulle vara om din arbetsgivare har verksamhet på två olika orter. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet.

När det har utretts huruvida undantag från turordningsreglerna samt olika driftsenheter finns, är det dags att gå vidare och titta på turordningsreglerna vid uppsägning. Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Därutöver är en ytterligare förutsättning för att en arbetstagare ska få vara kvar hos arbetsgivaren enligt turordningsreglerna, är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som återstår (22 § 4 st LAS).

Vad innebär detta för dig?

Slutsatsen är att huvudregeln är att "sist in först ut"-principen tillämpas vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vissa undantag kan göras. Turordningsreglerna gäller alla anställningar, det vill säga även timanställda. Observera att lagen är semidispositiv vilket innebär att lagen kan inskränkas genom kollektivavtal.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
HallåB Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-10-03 22:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73854)