Turordningsregler för chefer?

FRÅGA
Hur fungerar turordningsregeln egentligen för chefer? Jag arbetar som regionchef för ett medelstort företag och har varit anställd i 5 år i företaget. Jag ansvarar i min tjänst över fem säljchefer. Alla 5 chefer har varit anställda längre än mig i företaget. Om vi skulle behöva säga upp en av dessa säljchefer pga arbetsbrist, hade den chefen kunnat åberopa turordningsregeln och hävda att den ska ha mitt jobb med förutsättningen att personen med sin erfarenhet kan lära sig min tjänst inom 6 månader, trots att jag är dennes chef?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i Lag om anställningsskydd (LAS). Jag vill dock redan nu uppmärksamma dig på att det kan finnas kollektivavtal på din arbetsplats som innebär att något annat gäller. Kontakta därför den fackliga organisation som din arbetsgivare har kollektivavtal med om sådant finns för att höra vad som gäller i just ditt fall.

Turordningsreglerna bygger, precis som du antyder, på principen "först in sist ut". För att avgöra vem som ska sägas upp skapar man en s.k turordningslista enligt denna princip. Dock gör man detta för varje "driftsenhet" och för varje "kollektivavtalsområde" (LAS 22 3st). Att man gör en turordningslista för varje driftsenhet innebär förenklat att varje ort där arbetsgivaren har fabriker, kontor, butiker eller liknande ska ha sin egen turordningslista, det är bara den driftsenhet där arbetsbristen föreligger som är relevant för att avgöra vem som sägs upp. Uppdelningen i kollektivavtalsområden innebär att om din arbetsgivare har fler än ett kollektivavtal, t.ex ett för tjänstemän och ett för chefer, så tillämpas turordningsreglerna endast på dem som tillhör det kollektivavtalsområde där arbetsbristen föreligger.

Förmodligen tillhör du både samma driftsenhet och kollektivavtalsområde som säljcheferna varför ni skulle hamna i samma turordningslista. Detta är dock värt att kolla upp så hör med din arbetsgivare vad som gäller.

När man ställt upp turordningslistan uppkommer frågan om den som varit anställd längre tid har rätt att ta över någon annans tjänst. Att gå från säljchef till regionchef lär betraktas som en omplacering vilket innebär att den som tar över tjänsten måste ha tillräckliga kvalifikationer (LAS 22§ 4st). Detta innebär att personen måste ha de kvalifikationer som krävs vid en nyanställning till tjänsten. Vilka kvalifikationer som krävs bestäms av arbetsgivaren, inom rimliga ramar såklart. Det kan t.ex röra sig om viss utbildning eller tidigare erfarenhet.

Har någon av säljcheferna de kvalifikationer som krävs och kan lära sig behärska tjänsten inom en rimlig tid så har de rätt att ta över din tjänst.

Svaret är alltså "det beror på" men risken finns att de kan ta över din tjänst. Frågan kompliceras ännu mer av att det finns många specialregler om att arbetsgivaren kan omplacera personer för att påverka vem som hamnar i vilken turordningslista eller har rätt att åberopa turordningsreglerna. Jag går dock inte närmare in på det.

Jag hoppas du fått klarhet i din fråga, jag beklagar att jag inte kan ge dig ett mer konkret svar. Jag uppmanar dig att kontakta ditt fackförbund eller det fackförbund som din arbetsgivare har kollektivavtal med. De kommer kunna ge mer träffsäker rådgivning eftersom de har insikt i vad som gäller på just din arbetsplats. Självklart är du även välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96356)