Turordningsregler eller omplacering?

FRÅGA
Är turordningsregler efter omplaceringar? Gäller turordningar alla i verksamheten efter omplaceringar eller bara de som står utan omplacering/ledigt arbete ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Anställningsskyddet i LAS är uppbyggt så att arbetsgivarens uppsägningar kräver saklig grund. Uppsägningarna kan delas in i två fält: (1) uppsägningar på grund av förhållanden som kan kopplas till en arbetstagare personligen = uppsägning av personliga skäl, 7 § 4 st. LAS. (2) Uppsägningar på grund av förhållanden utan koppling till en enskild anställd = uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägning på grund av att arbetsplatsen i stort inte är lönsam men som alltså inte kan hänföras till någon enskild faller under under arbetsbrist.

AD har slagit fast att turordningsreglerna i LAS inte aktualiseras om en uppkommen arbetsbrist kan lösas genom omplacering enligt 7 § 2 st. LAS . Läs gärna AD 2009 nr 50 och 2011 nr 30, så kanske du får lite mer klarhet! Turordningsreglerna blir tillämpliga först när det efter en omplaceringsutredning står klart att någon eller några arbetstagare måste sägas upp.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80615)