Turordningslistans fastställande vid olika former av anställningar

Jag har en tillsvidareanställning i en kommun där vi är tre stycken som jobbar med samma sak. Nu är det övertalighet och tre ska bli två. En av mina kollegor är visstidsanställd så inledningsvis har arbetsgivaren meddelat att de kommer avsluta visstidsanställningen i förtid pga arbetsbrist. Hen har då 1 månads uppsägningstid enligt avtalet. Arbetsgivaren har sagt att de inte kan säga upp en tillsvidarenaställd person när det finns en visstidsanställd person de istället kan avsluta i förtid, vilket mitt fack (vision) har sagt är rimligt.

Nu är det så att den visstidsanställda tidigare varit tillsvidareanställd (i en annan befattning) men sa upp sig själv. Nu driver hens fack att vi alla ska turordnas och att all anställningstid ska räknas. Om det skulle bli så är jag den som har kortast anställningstid och kommer mista min anställning.

Vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om anställning och uppsägning finner du främst i Lagen om Anställningsskydd (LAS), se här. För att få säga upp en anställd måste det föreligga saklig grund för uppsägning, LAS 7 § 1 stycket. Här råder som du skriver arbetsbrist, vilket i Arbetsdomstolens praxis alltid bedömts som saklig grund för uppsägning. För att avgöra i vilken ordning man kan säga upp på grund av arbetsbrist ska en turordningslista fastställas, 22 § LAS. Om företaget har max tio anställda har man rätt att undanta två så kallade nyckelpersoner (som av arbetsgivaren bedöms vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten). I övrigt gäller att turordningen avgörs av varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Sammanlagd anställningstid innebär - precis som du skriver – att din kollegas tidigare anställningstid hos denna arbetsgivare också räknas in.

Nu till din fråga: vid beräkning av anställningstid i 22 § LAS görs ingen skillnad mellan visstids- och tillsvidareanställda. Anställningens art (form) har alltså ingen betydelse utan listan avgörs av hur lång anställningstid samtliga anställda har, oavsett om de är tillsvidare- eller visstidsanställda. Dessvärre innebär detta för din del att du kommer hamna under din kollega om hen har längre anställningstid än dig, trots att du har en fast anställning.

Det kan dock vara värt att undersöka om avvikelser från turordningsreglerna har gjorts i eventuellt kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen (det är tillåtet och ganska vanligt att genom kollektivavtal avvika från turordningslistan i 22 § LAS, se 2 § 3 stycket LAS).

Slutligen kan även nämnas att om det kommer upp ett nytt jobb inom den verksamhet du nu jobbar, har du företrädesrätt till återanställning, 25 § LAS. Här räknas även uppsägningstid med i den sammanlagda anställningstiden, så listan behöver inte se likadan ut som turordningslistan. Och uppstår en helt ny tjänst har du alltså företrädesrätt till den, förutsatt att du uppfyller kraven som står i 25 § LAS.

Hoppas det löser sig för dig!

Med Vänliga Hälsningar

Emilia OhlinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000