Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Vad säger lagen?Jag är anställd som lärare av Stockholm stad (kommunalt) och har endast arbetat 5 månader i kommunen. Nu kommer det behövas göras förändringar på arbetsplatsen (jag kommer behålla min anställning i Stockholm stad), men en LAS lista har upprättats för att se vem som inte ska erbjudas fortsatt arbete på skolan.Jag har läst att när man är över 45 år ska anställningsmånaderna dubblas, vid upprättande av LAS listor.Stämmer det?Var kan jag hitta information som visar hur man ska beräkna anställningstid?Är det arbetade dagar?Tacksam för snabbt svar.Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

En uppsägning måste enligt 6 § LAS vara sakligt grundad. En sakligt grundad uppsägning kan bero på två faktorer, antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren beakta de turordningsregler som finns i 22 § LAS. Ur 22 § 4 st LAS framgår att turordningen bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Om två arbetstagare skulle ha lika lång anställningstid har den arbetstagare med högst ålder företräde. Viktigt att nämna här är att 22 § LAS är en semidispositiv paragraf vilket framgår av 2 § 3 st LAS. Det betyder att det går att avtala om att turordningen ska beräknas på annat sätt genom kollektivavtal. Du bör därför kolla upp hur regleringen kring turordning ser ut i ditt kollektivavtal.

Det finns inga regler som säger att anställningsmånaderna räknar dubbelt för arbetstagare över 45 år. Det stämmer alltså inte. Det är dock förståeligt att du trodde det eftersom regleringen såg ut så för några år sedan.

När du beräknar din anställningstid utgår du från den dag du blev anställd hos arbetsgivaren, alltså Stockholms stad. Anställningens art och omfattning spelar ingen roll vid beräkningen av anställningstiden. Anställningar på deltid och tidsbegränsade anställningar beräknas på samma sätt som anställningar på heltid och fasta anställningar. Det är alltid tiden från dagen för anställning som används. Detta går att utläsa ur 22 § LAS samt dess förarbeten. Viktigt att tänka på är att 22 § LAS går att avtala bort genom kollektivavtal som jag nämnde ovan. Det kan medföra att anställningstiden ska beräknas annorlunda för dig än vad som står i lagen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1445)
2020-02-28 Ej saklig grund för uppsägning
2020-02-28 Uppsägningstid vid provanställning?
2020-02-28 Grund för uppsägning
2020-02-28 Turordningsreglerna vid uppsägning av visstidsanställd

Alla besvarade frågor (77513)