Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Vad gäller vid turordning vid varsel? Jag har jobbat 6 år på ett företag som ska varsla 3 st och jag vart en av dem pga att jag inte var med i facket och att jag tyvärr har dåliga lungor och har varit sjuk för ofta enligt chefen som tog det till ett skäl att varsla mig, men samtidigt var det pga arbetsbrist enligt uppsägningspapperna. Sen är det så att jag tycker det är fel, för vi har en som bara jobbat ett och ett halvt år och inte heller är med i facket som får stanna och en annan som är vikarie som ska bli fastanställd när hennes vikariat går ut i juni. Får de verkligen fastanställa en vikarie när jag har förtursrätt till återanställning, och har de rätt att behålla den som jobbat mindre än en tredjedel av vad jag gjort? Gäller inte turordningsregeln då? Hon har inga specialkunskaper inom yrket så det kan inte bero på det.
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen så får inte arbetsgivaren ha känt till dessa omständigheter i mer än två månader. Har arbetsgivaren gjort det får de omständigheterna inte ligga till grund för uppsägningen (vissa undantag finns). Att du inte är med i facket är aldrig saklig grund för uppsägning. Innan arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl ska arbetsgivaren försöka omplacera arbetstagaren om det är skäligt. Detta gäller till exempel om en arbetstagare fått någon skada så att han/hon inte längre kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter, men det finns andra arbetsuppgifter inom verksamheten som arbetstagaren klarar att utföra.

Uppsägning på grund av arbetsbrist godtas normalt som sakligt grundad, enligt arbetsdomstolens praxis. Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns i 22 § LAS. Turordningen bestäms av varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika lång anställningstid har äldre arbetstagare företräde framför yngre. Undantag från dessa turordningsregler kan i vissa fall finnas i kollektivavtal. En arbetsgivare som har högst tio anställda får även undanta två arbetstagare från turordningsreglerna. Dessa två arbetstagare ska vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten enligt arbetsgivarens bedömning. Kan detta vara anledningen till att du blir uppsagd trots att det finns två andra arbetstagare med kortare anställningstid än dig?

En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning under en period inom nio månaders tid efter uppsägningen, enligt 25 § LAS. Turordningen till att bli återanställd är samma som gäller för uppsägning, alltså sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren, enligt 26 § LAS.

Om din arbetsgivare inte har följt reglerna i LAS kan du ha rätt till skadestånd, enligt 38 § LAS.

Behöver du mer hjälp rekommenderar jag att du bokar tid med en jurist på Lawline Juristbyrå: lawline.se/boka


Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll