Turordning vid uppsägning

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående turordningen? Är anställd på ett företag med mer än 10 anställda. Företaget har minst 12 arbetsplatsområden, där jag jobbar är vi 7 st anställda , vad gäller vid eventuell uppsägning? Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Vad säger lagen?
Som utgångspunkt gäller att en uppsägning måste vara sakligt grundad enligt 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS). Saklig grund kan innebära två saker, dels uppsägning på grund av arbetsbrist och dels uppsägning på grund av personliga förhållanden. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsregler tillämpas enligt 22 § LAS. Någon tillämpning av turordningsreglerna vid uppsägning på grund av personliga förhållanden är det inte fråga om eftersom uppsägningen då riktar sig mot en särskild arbetstagare personligen.

Enligt lagen så utgörs turordningskretsen av den aktuella driftsenheten och kollektivavtalsområdet (om det finns på arbetsplatsen - annars görs ingen uppdelning i olika kollektivavtalsområden). Om företaget finns på flera olika orter blir det separata turordningskretsar för de olika orterna. Har företaget flera olika arbetsställen, så kallade driftsenheter, på samma ort, blir de också olika turordningskretsar. Notera att fackliga organisationen kan begära att det skapas en gemensam turordning för driftsenheter på samma ort.

Inom respektive turordningskrets ska en turordningslista upprättas. Arbetstagares plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Den med längst anställningstid har bäst rätt, dvs principen är sist in- först ut enligt 7 § 4 st LAS.

Observera att dessa regler är semidispositiva och därför möjliga att avvika från genom kollektivavtal. Det är mycket vanligt med sådana turordningsavvikelser.

Vad gäller i ditt fall?
Turordningskretsen utgörs av den driftsenhet du jobbar på samt ditt kollektivavtalsområde. I den mån de olika arbetsplatsområdena som det företag du jobbar på har befinner sig inom olika driftsenheter eller på olika orter kommer de att vara separata turordningskretsar. När turordningslistan sedan upprättas kommer ni att placeras utifrån hur länge ni har varit anställda på företaget i fråga och principen sist in först ut tillämpas.

Notera igen att detta är regler som är möjliga att avvika från genom kollektivavtal. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats rekommenderar jag dig att undersöka huruvida det finns avvikande överenskommelser i detta eller om utgångspunkten enligt lag gäller.

Med vänlig hälsning

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?