Turordning vid arbetsbrist

FRÅGA
Jag och 8 andra blev uppsagda på grund av arbetsbrist. Jag lämnade in att jag vill ha återanställningsrätt, jag är först in i turordningen (om det nu spelar roll). Men nu har 2 andra fått timanställning på företaget. (Dem blev uppsagda också men började senare än mig och har inte lämnat in att dem vill bli återanställda). Dem har frågat mig om jag vill jobba som timanställd och jag har sagt ja, men jag har inte fått skriva på något eller jobbat något. Medans dem andra får jobba.Min fråga är, har arbetsgivaren brutit mot LAS? (Dem hävdar att dem inte har gjort det).
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

En turordning ska fastställas vilket framkommer av 22 § lagen om anställningsskydd (LAS). Vilket innebär att om du står först på turordningslistan har du först rätt att återanställas på arbetsplatsen. Det är dock andra parametrar som kan komma att påverka återanställningen. Reglerna kan åsidosättas genom kollektivavtal eftersom att 22 § LAS är semidispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort med hjälp av kollektivavtal.

Har arbetsgivaren högst tio anställda kan två personer undantas från turordningslistan. De två personerna väljs av arbetsgivaren som måste kunna motivera varför de två personerna är av särskild betydelse.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91363)