Turordning och undantag till denna

FRÅGA
Hej, jag undrar vad som gäller med turordningsreglerna vid varsel/uppsägning.Vi har 2 företag med flera butiker i vardera bolag. Gäller då turordningen / organisationsnummer eller gäller turordningen för respektive kostnadsställe (butik)?Samt att kunna göra undantag krävdes det att företaget har mindre än 10 anställda. Gäller då det för organisationsnumret? Eller per kostnadsställe (butik) ? Samt om man har fler än 10 anställda (organisationsnumret) då får man inte göra några undantag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaren till de flesta av dina frågor finns i 22 § LAS. Jag kommer skriva om regeln jag hänvisar till finns någon annanstans än där.

Turordningskrestar

Turordningslista gäller för varje s.k. driftsenhet. Dessa separeras på två grunder i normala fall. Den första grunden är geografisk placering. Den andra grunden är huruvida arbetet som utförs i driftsenheten i regel är ett tjänstemannayrke, eller ett arbetaryrke.

I butiker förekommer i regel inga tjänstemän av den typ som menas här. Dessa syftar mer på formell kompetens, t.ex. om yrket kräver universitetsutbildning för att kunna utföras. Därför utgör varje butik en turordningskrets, med en egen turordningslista var, utan intern uppdelning.

Denna lösning motiveras av att olika avdelningar på ett företag kan ha olika inflöde av arbete, vilket medför att inte hela företaget nödvändigtvis drabbas av arbetsbrist. Arbetsbrist är en förutsättning för att turordningsreglerna ska bli aktuella.

Undantag för företag med färre än 10 anställda

Undantaget gäller för företag med mindre än 10 anställda totalt, vilket medför att ett företag med fler än 10 anställda inte kan undanta personer på det här sättet, även om de är utspridda på flera driftenheter.

Motiveringen till denna bestämmelse är att undantag till turordningreglerna inte ska kunna missbrukas genom placering på flera driftsenheter av företag med större peronalstyrkor än 10. Vidare motiveras denna möjlighet med behovet av småföretagare att kunna handplocka sin anställda, något ett större företag kan klara sig utan trots att de är utspridda.

De som undantas från turordninglistor räknas in i antalet anställda, även om undantaget som används inte är just det som beror på om man har 10 eller färre anställda. Detta gäller dock inte de som räknas upp i 1 § LAS(se nedan).

Undantag för företag med fler än 10 anställda

Undantag från turordninglistan kan, och i vissa fall ska, göras på följande grunder:

1 § LAS

- Arbetstagaren har en ledande ställning i företaget. Dessa anses ha tillräckligt med inflytande i företag för att kunna försvara sina intressen vid uppsägning genom förhandling med sina arbetsgivare utan lagen som backar upp dem. Lagen undantar dem för att inte komma i vägen för förhandlingarna.

- Arbetstagaren är medlem i ägarens familj. Lagstiftaren ansåg att det inte var moraliskt försvarbart att kräva någon att säga upp sin egen familj.

- Arbetstagaren arbetar i arbetsgivarens hushåll. Här gäller istället Lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Denna lag kräver inga turordningslistor. Detta motiveras med att arbetgivaren har ett särskilt intresse av att bestämma vem som ska kunna komma in i hemmet.

- Arbetstagaren är anställd med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

- Arbetstagaren är anställd i gymnasial lärlingsanställning.

23 § LAS

- Arbetstagare som har anställts särskilt för att förse personen med arbete trots väsentliga nedsättningar i deras arbetsförmåga. Detta kan vara t.ex. funktionsnedsättning. Detta gäller endast om det kan ske utan väsentliga olägenheter. Detta motiveras som kompensation till svårigheterna för funktionshindrade att finna arbete.

8 § Förtroendemannalagen

- Fackliga förtroendemän på arbetsplatsen ska undantas om det fackliga arbetet på arbetsplatsen hotas av att deras anställning upphör. Denna bestämmelse infördes för att hindra att arbetsgivare hävdar arbetsbrist, något som de kan göra nästan utan att bli ifrågasatta, i syfte att bli av med motsträviga förtroendemän.

Vilka undantag är obligatoriska?

De undantag som är obligatoriska är de som syftar till att skydda den anställda mot arbetsgivare. Dessa är alla utom de tre första.

De tre första är frivilliga eftersom de i regel skyddar arbetsgivaren snarare än arbetaren. Det är exempelvis beundransvärt av en arbetsgivare att säga upp en familjemedlem för att någon annan ska kunna behålla sitt arbete, men det är inte något lagstiftaren tyckte ska kunna påtvingas dem genom lag när lagen infördes.

Jag hoppas detta hjälper dig med de frågor som du kan ha kring turordningen. Jag har försökt utveckla i syfte att ta eventuella följdfrågor också, men om något är oklart hjälper vi dig mer än gärna igen.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84371)