FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort25/06/2015

Transportstyrelsens beslut efter föreläggande av ordningsbot

Den 2/4 blev min 18-årige son stoppad på natten efter att han kört mot rött ljus. Dem tog inte körkortet men han fick en böteslapp på 3000 kr. Han erkände brottet och skrev på boten. Min fråga är hur lång tid tar det innan transportstyrelsen hör av sig. Dem måste ju ha kommit fram till om han får behålla körkortet eller inte.

Lawline svarar

Hej Pia,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp!

Det finns ingen lagstadgad tid om hur snabbt myndigheter, i detta fall Transportstyrelsen (TPS), måste handlägga sina ärenden. Förvaltningslagen säger att ärenden ska handläggas skyndsamt utan att det specificerar någon särskild tid. Var ärende bedöms i det enskilda fallet och kan således skifta mycket ur tidsperspektiv.

I detta fallet är det inte ens säkert att Polisen har lämnat uppgift om trafikförseelsen då din son fick behålla körkortet. Hade Polisen omhändertagit detta hade de per automatik skickat över detta till TPS inom 48 timmar då de gör bedömningen att körkort troligen kommer återkallas. I annat fall får Polisen göra en avvägning huruvida de ska lämna uppgifter till TPS eller ej.

För att få svar i ärendet skulle ni kunna ringa till antingen Polisen eller TPS och fråga om hur det ligger till. Har det inte fått in några uppgifter så skulle jag bedöma att ärendet troligen stannat vid böter, särskilt med hänsyn till den tid som förflutit. Annars handlar det troligen om att deras utredning tagit lång tid, något som kan bero på många orsaker.

Mitt råd är således att ni ringer till Polisen först och frågar hur ärendet ser ut och gör en handlingsplan efter det.

Jag hoppas mitt svar har kommit till nytta för er!


Med vänliga hälsningar,

Viktor SerbánRådgivare
Hittade du inte det du sökte?