Tränga sig före i kö, brottsligt?

FRÅGA
Är det olagligt att tränga sig i en kö för att gå på bussen? Och ifall någon tränger sig, får man fysiskt förhindra den personen från att gå på bussen genom att t.ex. hålla emot med armarna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olagligt att tränga sig i en kö för att stiga på bussen?

Det är inte olagligt att tränga sig före i busskön. Det anses dock enligt många vara en omoralisk handling precis som att ljuga.

Vad som anses vara omoraliskt och kriminaliserat stämmer därför inte riktigt överens med varandra. Det finns olika principer som styr bedömningen av om något ska kriminaliseras eller inte.

Nedan ger jag några exempel på principer:

Ultima ratio

Användandet av straff (kriminalisering) är statens sista utväg, det sista alternativet.

Roxin

Straffrätten ska endast skydda det rättsgoda.

Detta är en liberal utgångspunkt där man anser att det viktigaste värdet är frihet och att statens ingripande ska vara så litet som möjligt.

Straffrättens syfte enligt Roxin är att möjliggöra för medborgarna att leva tillsammans i fred och frihet, under det att alla grundläggande fri- och rättigheter samtidigt garanteras.

Fysiskt förhindra en person att kliva på bussen?

Eftersom det inte är fråga om en kriminaliserad handling kan inte envar, någon annan än en polis, med laga stöd verkställa ett frihetsberövande genom användande av våld, 29 § 1 stycket 3 men. e contrario polislagen.

Genom att med våld hindra annan att kliva på bussen kan man göra sig skyldig till misshandel eller ofredande.

Här måste en gränsdragning mellan fysiskt lidande som inte är allt för obetydlig och ofredande göras.

I situationen du beskriver borde det troligen varit fråga om ofredande som exempelvis innebär att man rycker, knuffar eller sliter i någon.

Påföljden för ofredande är böter eller fängelse i högst 1 år, 4 kap. 7 § brottsbalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1253)
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson

Alla besvarade frågor (97623)