Trakasserier vid upprepade tillfällen

FRÅGA
sms och fb pm trakasseri sen början av oktober, efter att jag började träffa vederbörandes ex. samt sms från ett kontankort där jag blir anklagad att ligga bakom. Och nu har en manlig bekant till till exet börjat och trakassera mig med sms, telesamtal, fb pm.. där jag själv kom på att dom gjorde en komplott mot mig.. Under denna tid gick inte vårt förhållande att rädda. Har mått så psykiskt dåligt av detta att jag fått uppsöka dr och psykologer samt oförmögen att ha ett fungerande liv.. Har alla sms och pm kvar.. Har uppmanats att bytta mobnr, men då jag haft detta i många år samt att jag som arbetslös har lagt med det på många sidor osv... Min fråga är anser ni att detta är något att gå vidare med... Har inte förekommit många el mycket hot men väldig mycket störande och falska anklagelser och komentarer. Vill med detta få personen ut ur mitt liv och krav på psykiskt lidande under denna tid..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Att utsätta någon för trakasserier kan vara brottsligt och kan innefattas i flertalet enskilda straffbestämmelser beroende på hur trakasserierna ser ut. Det du kan göra är att vända dig till polisen med en brottsanmälan. Vid ett eventuellt åtal för brott kan du föra talan om skadestånd, 22 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740). Du kan även ansöka om kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Kontaktförbud innebär att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och på andra sätt ta kontakt med dig, till exempel per telefon, brev eller via sociala medier, 1 § 1 st. Förutsättningarna för att ett kontaktförbud ska meddelas är att det på grund av särskilda omständigheter finns risk att personen som förbudet avses rikta sig emot, kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om personen som förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid, 1 § 2 st. Här kan även allvarliga trakasserier som inte har uppnått gränsen för det straffbara området läggas till grund för bedömningen.

Att överträda ett kontaktförbud är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse upp till ett år, 24 §. Kontaktförbudet gäller för viss tid, 4 §.

Ansökan om kontaktförbud kan lämnas till din lokala polis- eller åklagarmyndighet. Det är en åklagare och i andra instans tingsrätten som beslutar om kontaktförbud, 7 och 14 §§.

Rättegångsbalken (1942:740) finner du här.

Lagen (1988:688) om kontaktförbud finner du här.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82663)