Ofredande genom sms med sexuellt innehåll

Har blivit trakasserad på sms av en man länge nu han skriver sjuka saker snuskiga saker har svart listat han flera gånger för ha byter nr hela tiden mår jätte dåligt på detta vad ska ja göra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar först att beskriva vilket brott som mannen kan ha begått genom sina handlingar. Sedan kommer jag att beskriva hur du kan gå till väga för att göra en polisanmälan och till sist förklara vad som händer efter att du gjort en anmälan.

Vilket brott kan mannen ha begått?

Ofredande

Ett brott som mannen kan ha begått kallas ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). För att mannen ska kunna dömas för ofredande krävs det att du blivit utsatt för störande kontakter och att gärningen är ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt.

Det framkommer att du mottagit många meddelanden från mannen, att du försökt blockera hans nummer och därmed uttryckt att du inte vill ha dessa meddelanden men att han fortsätter att skicka dem från olika nummer. När mannen fortsätter att skicka dessa meddelanden, utsätter han dig för störande kontakter. I bedömningen för om gärningen varit ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt, utgår man från vad som typiskt sett är tillräckligt för att frid kränks. Eftersom meddelandena har ett sexuellt innehåll och oönskade sexuella meddelanden anses som integritetskränkande, så kan de klassas som att de typiskt sett kan kränka din frid. Det är därför sannolikt att mannens handlingar kan bedömas utgöra brottet ofredande.

Sexuellt ofredande

Ett annat brott som mannen kan ha begått är sexuellt ofredande (6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken). För att mannen ska kunna dömas för sexuellt ofredande krävs att han genom sitt handlande ofredat dig på ett sätt som är ägnat att kränka din sexuella integritet. Det har i praxis slagits fast att meddelanden med sexuellt innehåll kan utgöra brottet sexuellt ofredande. Det är därför också sannolikt att mannens handlingar kan bedömas gå under brottet sexuellt ofredande.

Vad kan du göra?

Det du kan göra är att säkra din bevisning genom att ta skärmdumpar på de meddelanden du har fått från mannen och anmäla det till polisen. Behöver du prata med någon eller söka stöd kan du kontakta brottsofferjouren, som är en ideell förening som stöttar personer som blivit utsatta för brott.

Hur gör man en polisanmälan?

Ni kan göra en polisanmälan när ni har varit med om något brottsligt. En polisanmälan kan göras via polisens hemsida, att ni ringer in till polisen på 114 14 eller att du går till polisstationen. Polisen behöver veta vilket brott din anmälan gäller. Det polisen kan fråga om är till exempel om personuppgifter, vad som har hänt och vilka som är inblandade.

Vad händer efter polisanmälan?

Efter att ni gjort en polisanmälan är det upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte. Om polisen misstänker att brott begåtts efter din polisanmälan, kommer de att inleda en förundersökning (23 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken). I förundersökningen ingår att polisen och åklagaren utreder vem som skäligen kan misstänkas för att ha begått brottet och om det finns tillräckliga skäl att för att väcka åtal i domstol mot den misstänkte (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Polisen kommer då att inhämta den bevisning som styrker att ett brott begåtts för att sedan göra en bedömning om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom avseende brotten.

Jag hoppas att informationen kan hjälpa dig! Funderar du på något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo