FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort29/11/2021

Trafikverket handläggningstid

Jag undrar när man får besked om hur lång spärrtid man fått på sitt körkort,när det blivit indraget,samt var man får reda på det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är transportstyrelsen som prövar om ditt körkort ska återkallas eller spärras och hur länge som det ska spärras enligt 2 § körkortsförordningen. Vid bedömningen av hur länge ett körkort ska spärras så gör transportstyrelsen en individuell bedömning som vägleds av praxis.

Transportstyrelsen kan meddelas antingen ett interimistiskt (tillfälligt) beslut eller ett slutligt beslut om hur länge ett körkort ska spärras. Det slutliga beslutet meddelas om man erkänt eller dömts för brottet medan det interimistiska beslutet meddelas i de fall man nekar till överträdelsen.

Hur lång handläggningstiden är beror på vad det är för typ av ärenden där vanliga behörighetsärenden brukar ta 2-3 veckor, men de flest ärenden brukar inte ta mer än cirka 4 månader.

Då transportstyrelsen är en myndighet så regleras de av förvaltningslagen

Det beskrivs i lagen att en myndighet ska handlägga ett ärende så enkelt, snabbt och kostnadseffektiv som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts enligt 9 § FL. Om en myndighet handlägger ett ärende långsamt så finns det möjlighet till dröjsmålstalan enligt 12 § FL. Detta kan göras efter 6 månader och innebär att den sökande begär att myndigheten ska avgöra ärendet. Vid en sådan talan så har förvaltningsmyndigheten 4 veckor på sig från dess att begäran inkom till förvaltningsmyndigheten att antingen avslå din begäran om att påskynda ärendet eller avgöra ärendet i sak.

Så när du får besked kan jag svar på direkt men du kan får reda på detta av transportstyrelsen!

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Amanda RydbergRådgivare