FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott09/07/2018

Trafikskadelagen eller lag [1951:647] om straff för vissa trafikbrott?

Omfattas så kallade dörruppslag av reglerna om smitning i trafikskadelagen. D v s, om två bilar står parkerade bredvid varandra, och någon i den ena bilen öppnar sin dörr och på så sätt skadar bilen bredvid, men sedan inte anmäler detta till motparten. Gör sig den vållande då skyldig till smitning från trafikolycka eller är ärendet rent civilrättsligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första vill jag bara klargöra att det finns två olika lagar som är lätta att blanda ihop. Dessa är trafikskadelagen och lag [1951:647] om straff för vissa trafikbrott. Trafikskadelagen berör ersättningsskyldighet vid vållande av person- eller sakskada medan trafikbrottslagen berör exempelvis straff för smitning vid trafikbrott. Att slå upp en bildörr som träffar en annan bil kan omfattas av trafikskadelagen men enbart om situationen uppfyller kriterierna för skadestånd i trafikskadelagen. Det krävs exempelvis att skadan uppkommer "i följd av trafik". Rent generellt har detta kriterium behandlats väldigt extensivt vilket visar sig b.la. i praxis där man ibland har dömt skador som uppstått på parkerade bilar som skador "i följd av trafik" och ibland inte, så det är väldigt svårt att säga eftersom det varierar från fall till fall. I ett rättsfall har ägaren av bilen fått bära ansvar trots att hen inte satt i bilen eller hade motorn igång. Hen hade glömt dra åt handbromsen ordentligt vilket gjorde att bilen, som var parkerad på en sluttning, rullade neråt och åkte rätt in i ett salustånd [FFR 1943 s. 260]. Annars så faller stillastående fordon utanför trafikskadelagen men som du ser bedöms det olika hela tiden.

Reglerna om smitning finns i 5 § trafikbrottslagen. Det krävs att öppnandet av bildörren kan betraktas som en trafikskada i lagens mening. Tidigare har domstolen dömt en bilförare som ansvarig för en trafikolycka redan genom att ha stänkt ned två gångtrafikanter längs vägen och bara kört vidare [SvJT 1963 rf s. 59]. Det verkar således inte kräva särskilt mycket för att något ska betraktas som en trafikskada och att någon slår upp en dörr på en annan bil bör betraktas som en trafikskada. Påföljden för smitning kan vara böter eller fängelse beroende på hur allvarlig smitningen är. Om en person smiter från en olycksplats där en person är svårt skadad kan det ge fängelse medan en liten repa på en bil enbart ger böter.

Som svar på din fråga: Med största sannolikhet skulle jag vilja säga att öppnandet av en bildörr som slår in i en annan bil och där den skyldiga smiter från platsen kan ses som smitning i trafikbrottslagens mening och kan därmed resultera i böter för den skyldiga. Berörande den uppkomna skadan på bilen kan den skyldiga betala skadestånd för skadan om den uppfyller kriterierna i trafikskadelagen och då kommer det svåraste kriteriet att uppfylla vara "i följd av trafik" eftersom både bilarna kan vara parkerade vid tillfället. Man har ju som sagt tidigare bedömt parkerade bilar som fordon i rörelse men det varierar så pass mycket att jag inte kan säga något säkert om det. Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo