Trafikskadeersättning

Hej!

Jag råkade köra på en altan till ett hus förra året och nu misstänker försäkringsbolaget att jag var alkoholpåverkad när jag körde. Jag tog mig till sjukhuset 6 timmar senare p g a ett brutet revben och där kunde läkarna konstatera att jag var berusad. Jag vågade inte säga att det handlade om en bilolycka för då hade dom antagligen trott att det hände nyligens, så jag sade att jag hade halkat på en trappa. Alkoholen förtärde jag efter olyckan på en middagsbjudning som jag skulle till, men det tror som sagt inte försäkringsbolaget på. Polisen blev aldrig inblandad och inga vittnen finns. Måste jag betala alla skador själv nu om försäkringsbolaget inte gör det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning:

Har en skadevållare varit straffbart onykter, eller annars grovt vårdslös, vid skadetillfället kan försäkringsbolaget återkräva försäkringsbeloppet. Annars är det försäkringsbolaget som ska betala med undantag för eventuell självrisk.

Altanen:

Beträffande skador uppkomna genom biltrafik är huvudregeln att trafikskadeförsäkringen täcker skador fordonet vållat på annans egendom (t.ex. altanen), 11 § 1 st. Trafikskadelagen (här). I de fall föraren av fordonet varit grovt vårdslös eller straffbart onykter kan försäkringsbolaget ha s.k. regressrätt mot föraren, se 20 § Trafikskadelagen.

Regressrätten innebär att försäkringsbolaget, efter det betalat den skadelidande, kan kräva åter vad detta betalat från skadevållaren. Generellt är det alltså alltid försäkringsbolaget för trafikskadeförsäkringen på det vållande fordonet som betalar. Det finns en möjlighet för den skadelidande att kräva skadestånd på egen väg, varvid skadevållaren istället får regressrätt mot försäkringsbolaget, se 18-19 §§ Trafikskadelagen.

Bilen:

För skador på eget fordon gäller 11 § 2 st. Trafikskadelagen. Det har ansetts vara fordonsägarens ensak att försäkra sin bil mot skador uppkomna genom eget vållande, t.ex. genom en vagnskadeförsäkring.

Bevisläget:

Huvudregeln är att den påstående parten har att bevisa vad denne påstår. I särskilda fall, när det för den påstående exempelvis är omöjligt att bevisa på grund av vem som varit närmast händelsen, kan bevisbördan skifta. De personer som varit med vid middagsbjudningen borde kunna ge stöd åt att Du förtärde alkohol under middagen och möjligen även ditt tillstånd, som nykter, när Du kom dit.

Slutord:

Det är inte helt enkelt som enskild person att veta vilka detaljer som är relevanta och hur argumentationen ska föras mot ett försäkringsbolag.
Behöver du ytterligare hjälp med detta kan du kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag
10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Du kan även boka tid hos en kvalificerad jurist inom ämnet (här).

Philip SöderbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000